Ontwerp-document over "ongegronde' asielverzoeken; EG-criteria voor immigratie

BRUSSEL, 23 OKT. De EG wil “kennelijk ongegronde” asielverzoeken met gelijke criteria afwijzen. In alle lidstaten moeten er “versnelde en versimpelde” procedures komen waarmee binnen twee maanden dergelijke aanvragen kunnen worden afgewezen. Eind volgende maand komen de Europese ministers van vreemdelingenzaken bij elkaar in Londen om een aantal resoluties hierover vast te stellen.

Details over de aanpak die de lidstaten voorstaan, lekten gisteren uit in een ontwerp-document van de zogeheten "ad hoc group immigratie' van de lidstaten. In grote lijnen gaat het om een harmonisatie van bestaande procedures, bedoeld om de toestroom van pseudo-asielzoekers tegen te gaan. Volgens EG-bronnen gaat het om een “politiek beleidsstuk” en niet om een juridische verplichting voor de lidstaten om hun wetgeving aan te passen.

De EG-ministers leggen vast dat diegenen die door omstandigheden worden gedwongen te vluchten, bescherming moeten zoeken in “het eerste veilige land” dat op hun weg ligt. “Intercontinentale bewegingen zijn zelden noodzakelijk louter om bescherming te vinden.” Wie eenmaal in een veilig land is aangekomen, mag daar volgens de EG-ministers alleen weer vertrekken “in overeenstemming met de normale immigratieprocedures van het land van bestemming”.

Om asielverzoeken als “kennelijk ongegrond” te kunnen aanmerken, wordt een aantal criteria opgesomd. De aanvrager kan bijvoorbeeld “bevredigende bescherming” in een ander land krijgen.

Voordat de beslissing wordt genomen, krijgt de asielzoeker een gesprek met een ambtenaar. In ieder geval zullen die aanvragers worden geweigerd van wie “redelijkerwijs verwacht mocht worden” dat ze in dezelfde geografische regio zouden blijven. Wie in eigen land nog een beroep kon doen op de rechter om aan de vervolging een einde te maken, wordt ook geweigerd. Verder worden die asielzoekers geweigerd die naar de EG reizen zonder eerst een "veilig land' te proberen, waar zonder meer toegang zou zijn verleend. Bijvoorbeeld omdat de asielzoeker de betreffende nationaliteit heeft of met een geldig visum aanspraak op toegang kan maken.

Als misbruik van de asielprocedure merken de EG-lidstaten liegen bij het toelichten van het asielverzoek aan. Ook opzettelijk vernietigen of beschadigen van paspoorten, tickets of andere documenten en het opeenvolgend indienen van meerdere asielverzoeken is reden voor onmiddellijke weigering.

    • Folkert Jensma