OG-belasting in Utrecht gaat 12 pct omhoog

UTRECHT, 23 OKT. Het Utrechtse college van B en W wil de onroerend-goedbelasting voor huurders volgend jaar twaalf procent verhogen.

Vanwege de verscherpte milieuwetgeving moet de afvalstoffenheffing met vijftien procent omhoog. Daarbij is gerekend met een inflatie van vier procent. Voor de leefbaarheid van drie na-oorlogse wijken, Hoograven, Kanaleneiland en Zuilen-Noord, komt extra geld beschikbaar.

Dit blijkt uit de begroting '93 die het college vanmorgen heeft gepresenteerd. Op een totale begroting van 1,5 miljard gulden bezuinigt de gemeente volgend jaar 8,1 miljoen gulden. De besparing wordt vooral gevonden in een decentralisatie van het welzijnswerk en via bestrijding van leegstand van schoolgebouwen.

Na die bezuiniging resteert nog een tekort van 15,8 miljoen gulden. Dat is het bedrag dat de gemeente aan rentelasten moet betalen wegens een schuld van bijna tweehonderd miljoen gulden die in de jaren tachtig is opgebouwd. Er is nog geen overeenstemming met het Rijk over de sanering van die schuld.

Na Zaanstad en Leeuwarden heeft Utrecht de zwaarste gemeentelijke belastingen. Een verdere tariefstijging is noodzakelijk wegens de "extreme centrumfunctie' van de stad, aldus het college. Momenteel is met het Rijk de discussie gaande over een andere verdeelsleutel bij het gemeentefonds ten gunste van de grote steden. B en W achten het "reëel' dat die herverdeling Utrecht jaarlijks 35 miljoen gulden extra oplevert. Pas dan is een verlaging van de gemeentelijke tarieven aan de orde. Bovendien verwacht het college extra inkomsten als de stad in de richting van Vleuten-De Meern kan uitbreiden.

De tarieven voor de Stadsschouwburg, muziekcentrum Vredenburg en sportaccomodaties gaan volgend jaar eveneens omhoog. Voor nieuw beleid is volgend jaar 4,9 miljoen beschikbaar, dat vooral ten goede komt aan de na-oorlogse wijken. Prioriteit hebben maatregelen die een "direct en zichtbaar effect' hebben, zoals veeg- en onderhoudsploegen.

Het Centraal Museum krijgt 4,9 miljoen voor een opknapbeurt. Voorts steekt de gemeente twee miljoen in de renovatie van het monumentale voormalige hospitaal het Duitse Huis. Vorige maand heeft de rijksoverheid voor het Duitse Huis al 4,5 miljoen toegezegd uit de aardgasbaten.