Koers Fokker zakt weg na "boosaardig verhaal'

De beurskoers van vliegtuigbouwer Fokker kreeg vanmorgen opnieuw een tik na een bericht in de Volkskrant dat Dasa aanzienlijk minder (25,50 in plaats van 45 gulden per aandeel) voor zijn 51-procentsbelang wil betalen dan aanvankelijk werd aangenomen. Het aandeel-Fokker zakte van 16,80 gulden weg naar 16 gulden om na krachtige ontkenningen door Fokker ("een boosaardig verhaal') op te krabbelen to 16,50.

Op het eerste gezicht is het onlogisch dat beleggers zich druk maken over de prijs die de Nederlandse staat en Fokker krijgen, omdat er nooit sprake is geweest van een bod op de overige 49 procent van de aandelen. “Klopt, maar als het emissie-bedrag 500 miljoen gulden blijft dan is het aantal uitgegeven aandelen bij een lagere koers natuurlijk veel groter. De verwatering is dan ook veel groter en dat is wel ongunstig voor de andere aandeelhouders”, zegt analist R. Brakenhoff van Pierson, Heldring & Pierson. Verwatering dreigt ook als de overname afketst en de overheid moet ingrijpen. Gesproken wordt over staatssteun van 800 miljoen gulden. “Dat kan in de vorm van leningen, maar als de overheid participeert via een emissie is de verwatering zelfs nog groter”, denkt een analist.

Andere analisten wijzen erop dat een lagere prijs wijst op ongunstige ontwikkelingen bij Fokker en op de mogelijkheid dat Dasa niet zo veel trek meer heeft in de Nederlandse trots. De lage dollar gaat Fokker begin 1993 parten spelen, omdat dan de indekkingscontracten aflopen en nu indekken tegen de huidige koers weinig zin heeft. “Bij de produktielijn van Fokker staan nog steeds witte (niet verkochte) vliegtuigen, die wel gefinancierd moeten worden”, heeft Brakenhoff onlangs gezien.

Pierson heeft zijn winstverwachting voor 1992 inmiddels naar beneden bijgesteld tot nul. Met andere woorden: de winst van 27 miljoen van het eerste half jaar wordt tenietgedaan door een verlies in het tweede. ABN Amro houdt vooralsnog vast aan 38,5 miljoen net als de Fokker-directie maar overweegt intern om ook naar de nul te gaan.

Voor het aandeel betekent dit dat herstel ver weg is, misschien pas over 2 jaar als de vliegtuigmarkt aantrekt - denken analisten. De bodem van de koers lijkt evenmin in zicht, nu up side-potentials ontbreken.

    • Karel Berkhout