In de lucht

Hoe groot is dit eiland? Dat kunnen we jammer genoeg niet zien. De tekenaar heeft het linkerdeel van de grond buiten het plaatje laten vallen.

Als het eiland heel klein is ziet het er voor de man in de boot somber uit. Dan woont hij er alleen. Niemand zal hem te hulp snellen, hoe hij ook roept en schreeuwt.

Of denk je dat er toch nog hoop is? Het blijft mogelijk dat de grond met die twee bomen bij het vaste land hoort. Maar waarom komt er dan niemand?

Kijk, de man heeft zijn roeispanen al verloren. Hij kan ook niet meer met zijn armen terug peddelen naar de wal. Veel te gevaarlijk.

Hoopt hij op een hoge golf die hem weer aan land spoelt? Die golf moet dan wel opschieten. De haai slaat zo hard met zijn staart dat de boot wel binnen een minuut zal omslaan.

De man denkt aan een wonder dat alles omkeert. Vloog hij maar hoog in de lucht. Laten de golven vogels worden, laat alles veranderen, laat mij niet sterven tussen de scherpe tanden van die haai.

En werkelijk, zijn wens wordt verhoord. Hij stijgt op uit het water. De haai kijkt nog even omhoog en zwemt teleurgesteld door.

Maar is de man er nu beter aan toe?

Bekijk het plaatje eens op een andere manier.

Hij zal opnieuw moeten ontsnappen.

    • K. Schippers