Illegaal tolkte voor Justitie

DEN HAAG, 23 OKT. Het ministerie van justitie heeft gebruikt gemaakt van de diensten van een illegaal in Nederland verblijvende Zaïrees als tolk bij het verhoren van asielzoekers.

Dit blijkt uit gegevens van het ministerie die Radio West vanmorgen heeft bekendgemaakt.

Een Zaïrese asielzoeker wiens asielverzoek op 31 oktober 1988 werd afgewezen, is in 1990 blijkens een opgave van het ministerie 13.271,53 gulden betaald voor werkzaamheden als tolk die hij in 1989 heeft verricht.

Bovendien heeft Justitie op 20 februari 1991 gebruik gemaakt van de diensten van een Angolees. Deze man heeft bij een zogenoemd nader gehoor de verklaring van zijn eigen vrouw in het Frans vertaald. Een maand eerder was de man door de Dienst Vreemdelingenzaken van het ministeire aangezegd het land te verlaten.

Woordvoerder G. Riphagen van Justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in beide gevallen, maar zegt niet te weten hoe groot het probleem is. Vooralsnog gaat hij ervanuit dat het hier incidenten betreft. De Zaïrees is volgens hem aangezocht via een erkend tolkenbureau en het ministerie heeft niet naar zijn status geïnformeerd. “De man is daarna niet meer gevraagd”, aldus Riphagen. Tweede-Kamerlid Wiebenga (VVD) heeft staatssecretaris Kosto schriftelijk vragen gesteld.

De vereniging Vluchtelingenwerk Nederland heeft in het verleden meer dan eens kritiek geuit op de kwaliteit van de bij de asielprocedure betrokken tolken. Volgens woordvoerder S. Heyster stelt de vereniging momenteel een rapport op over de kwaliteit van tolken bij het nader gehoor. “Er zijn ons gevallen bekend van tolken die op eigen houtje impertinente vragen stellen en de verklaring van de asielzoeker van commentaar voorzien.

“Sinds anderhalf jaar”, zegt Riphagen, “leggen wij een lijst van betrouwbare tolken aan.” Het gaat daarbij om tussen de 50 en 60 tolken.