Hormonen gebruikt bij veeteelt

DEN HAAG/ALMELO, 23 OKT. Clenbuterol en synthetische hormonen worden in de Nederlandse veeteelt nog steeds gebruikt als groeibevorderaars. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van landbouw hield in de eerste helft van dit jaar 119 controles, waarbij in 43 gevallen proces-verbaal werd opgemaakt. In 1991 waren er in totaal 110 controles met 61 processen-verbaal. Eerder meldde het Rijksinstituut voor keuring van vee en vlees dat in haar controles is gebleken dat het gebruik van groeibevorderaars best meevalt.

Volgens inspecteur A. Hoekstra van de AID is het gebruik van clenbuterol aantrekkelijker dan dat van groeihormonen, omdat het oraal kan worden toegediend. Daardoor ontstaan er geen spuitplekken zoals bij het toedienen van synthetische hormonen.

De Kamerleden P. Blauw (VVD) en J.S. Huys (PvdA) noemen de cijfers van de AID, die Hoekstra gisteren noemde in Kenmerk van IKON, “uitermate verrassend”. Zij willen de zaak volgende week ter sprake brengen als de begroting van landbouw wordt behandeld. Volgens Blauw zijn de straffen veel te laag. Meestal komen de overtreders er vanaf met een schikking van 750 gulden. Zowel hij als Huys willen dat aan mesters, die zijn betrapt, voortaan geen gele oormerken voor hun beesten meer worden verstrekt. Huys: “De straffen kunnen niet zwaar genoeg zijn. De bedrijven van overtreders moeten worden gesloten.”

Een woordvoerder van het Produktschap voor Vee en Vlees noemde de conclusie dat er in de branche maar wat wordt aangerommeld “veel te snel getrokken. Ik zeg niet dat alles al voor elkaar is, maar de controle op met name Nederlandse kalveren is nagenoeg waterdicht doordat 80 procent van de mesters en de slachterijen zich onderwerpt aan de normen die worden gesteld door de Stichting kwaliteitsgarantie vleeskalversector”.

Pag 14: "In Twente massaal gebruik van clenbuterol'

Tachtig procent van de veehandelaren in Twente maakt volgens officier van justitie mr. J. Oosterhof gebruik van clenbuterol. De Overijsselse Landbouwmaatschappij spreekt dat niet tegen. Een woordvoerder: “Het gaat om een drug dat niet mag worden gebruikt. Het is heel jammer dat het zo is.”

Oosterhof maakte zijn opmerking gisteren tijdens de behandeling voor de Almelose rechtbank van strafzaken tegen een aantal veehandelaren en veeartsen. Hij eiste tweehonderdveertig uren dienstverlening tegen drie handelaren en achttien maanden gevangenisstraf waarvan een aantal maanden voorwaardelijk tegen twee veeartsen en tegen de eigenaresse van een diergeneeskundig adviescentrum.

De strafzaken zijn uitvloeisel van een vorig jaar door de Algemene Inspectie Dienst (AID), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en justitie opgespoord netwerk van fabrikanten en handelaren in verboden groeibevorderaars, waaronder clenbuterol en van veeartsen en veehandelaren, die de middelen zouden hebben voorgeschreven en toegediend. Toen werden zevenenvijftig verdachten opgepakt van wie er ruim vijftig zich voor de rechtbank moeten verantwoorden: januari volgend jaar komt een aantal voor in Den Bosch.

Volgens Oosterhof zetten de verdachten de gezondheid van de consument op het spel uit een drift naar geldelijk gewin. De winst per met groeibevorderaars behandeld dier ligt tussen de 200 en 250 gulden.

Oosterhof meent dat de verdachten van wie er ook vandaag een aantal voor de Almelose rechtbank verscheen, zich niet alleen schuldig hebben gemaakt aan het gebruik van clenbuterol, maar ook aan valsheid in geschrifte. Ze zouden clenbuterol onder allerlei namen in de handel hebben gebracht om zo de controle te bemoeilijken. Verder meende Oosterhof dat ze deelnemers waren aan een misdadige organisatie. Een van de verdachte handelaren kreeg bijzonder de mantel uitgeveegd omdat hij een leidende rol had bij de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector.

De advocaten van de verdachten noemden de zaken “opgeblazen” en pleitten wegens gebrek aan bewijs voor vrijspraak. De rechtbank doet volgende week donderdag uitspraak.

Een week voordat vorig jaar september op verschillende plaatsen in het land invallen werden gedaan, was er in Utrecht een laboratorium ontdekt dat op grote schaal naast clenbuterol synthetische hormonen fabriceerde. Onder de verdachten was toen ook een aantal directieleden van de farmaceutische industrie Dopharma in Raamsdonksveer. Volgens Oosterhof is komen vast te staan dat dit bedrijf de spil was in het netwerk.

De zaak in Almelo speelt op het moment dat er uit België is gemeld dat daar 90 procent van alle mestvee is behandeld met synthetische hormonen, wat overigens iets anders is dan clenbuterol. In meer landen van de EG zou, hoewel het verboden is, nog altijd met synthetische hormonen worden gewerkt.

    • Max Paumen