Hervormde kerk zegent homoseksuele relaties

DEN HAAG, 23 OKT. Homoseksuele paren kunnen in het vervolg in de hervormde Lucaskerk in de Haagse Schilderswijk hun relatie laten zegenen. Dat heeft de kerkeraad van deze gemeente, waarin hervormden en gereformeerden samenwerken, unaniem besloten. Dominee A.J. Wilzing van de Lucaskerk hoopt dat andere kerken bereid zijn hetzelfde te doen, zodat wat in zijn gemeente gebeurt geen "plaatselijk hobbyisme' wordt.

Aan het besluit ging vier jaar van overleg vooraf. Daarbij werd in leerhuizen, tijdens gemeenteavonden, de catechese en speciale diensten aandacht aan de positie van homoseksuelen besteed. Door predikanten van de Lucaskerk zijn al eerder homoseksuele relaties gezegend, maar dat gebeurde meestal bij de mensen thuis. De eerste zegening van deze soort in de kerk had afgelopen zomer plaats, toen twee lesbische vrouwen uit Zuid-Afrika hun relatie in Den Haag lieten bevestigen.

De kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk spreekt zich over de zegening van niet-huwelijkse relaties niet uit. Volgens mr. A. Rigters, lid van de hervormde commissie voor kerkordelijke aangelegenheden, kunnen plaatselijke gemeenten daarover zelfstandig beslissen. Rigters wijst erop dat de Hervormde kerk heel pluriform is en dat wat in een "verkrampte' gemeente niet kan, in een liberaal ingestelde gemeente eventueel wel mogelijk is. Bij de zegening mag geen gebruik worden gemaakt van het kerkelijke huwelijksformulier, omdat de kerk er van uitgaat dat het man-vrouwhuwelijk op gezinsvorming is gericht.

Alleen de Remonstrantse Broederschap kent sinds 1986 officieel de zegening van homoseksuele en andere vormen van niet-huwelijkse relaties. De laatste vijf jaar zijn meer dan honderd van zulke relaties in Remonstrantse gemeenten, vooral in Amsterdam, gezegend. Drs. M.A. Bosman-Huizinga, secretaris van het bestuur van de Remonstrantse Broederschap, zegt dat alles wat mensen kerkelijk willen laten zegenen mogelijk is, dus ook echtscheidingen en samenwoningsrelaties.