Forse daling netto winst van Sara Lee

CHICAGO, 23 OKT. De netto winst van het Amerikaanse concern Sara Lee Corporation (levensmiddelen en andere consumentenprodukten) is in het op 26 september geëindigde eerste kwartaal van het lopende boekjaar gedaald van 263,4 miljoen dollar tot 142 miljoen dollar.

De daling is toe te schrijven aan omvangrijke eenmalige baten in de overeenkomstige periode van het vorige boekjaar. Het gewone bedrijfsresultaat steeg met 15,1 procent, zo heeft het concern gisteren bekendgemaakt.

Sara Lee, in Nederland eigenaar van Sara Lee/DE (vroeger Douwe Egberts), boekte in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar een eenmalige winst voor belasting van 412 miljoen dollar door de verkoop van Europese farmaciebelangen. Voorts was er toen een voorziening voor een herstructurering van 190 miljoen dollar, zodat er netto baten waren van 222 miljoen dollar.

De omzet groeide in het eerste kwartaal met 15,3 procent van 3,11 miljard dollar tot 3,58 miljard dollar. Volgens topman John H. Bryan was er bij alle kernactiviteiten sprake van volumegroei. In de sector verpakte levensmiddelen werden de marges verder verbeterd. De divisie verpakte consumentenprodukten profiteerde van forse investeringen en internationale expansie, aldus Bryan.