Daf beperkt produktie van vrachtwagens

ROTTERDAM, 23 OKT. Vrachtwagenfabrikant DAF beperkt de komende maanden de produktie in de fabrieken in Eindhoven, het Belgische Westerlo en Leyland en Birmingham in Groot-Brittannië. Het personeel krijgt gedurende vier tot vijf weken één tot twee dagen per week extra vrij.

Dit heeft DAF vanmorgen bevestigd. De onderneming, die kampt met een zwakke markt en grote voorraden, heeft de laatste tijd vaker haar toevlucht genomen tot tijdelijke produktiebeperkingen. De jongste maatregel heeft geen gevolgen voor het salaris van het betrokken productiepersoneel.

De afzetproblemen van DAF zijn vooral een gevolg van de aanhoudende recessie in Groot-Brittannië, zijn belangrijkste afzetmarkt. Het concern heeft noodgedwongen zijn planning voor het komende halfjaar naar beneden moeten bijstellen.

Bestuursvoorzitter C. Baan wees gisteren bij de presentatie van de nieuwe 75/85 serie op de “uiterst slechte markt in een groot aantal Europese landen”. DAF moet volgens de topman het produktievolume afstemmen op de marktvraag. “Een marktvraag die helaas laag is”, aldus Baan.

DAF heeft al enige tijd veel moeite als onafhankelijk vrachtwagenproducent het hoofd boven water te houden. Het voert daarom besprekingen met allerlei concurrenten over vormen van samenwerking. Het concern leed over de eerste zes maanden van dit jaar 97 miljoen gulden verlies. Geruchten dat DAF in geldproblemen zou verkeren, werden drie weken geleden nadrukkelijk ontkend. De vrachtwagenfabrikant zei begin oktober te verwachten het binnen enkele dagen eens te worden over leningen van in totaal 210 miljoen gulden van de Nederlandse en Vlaamse overheid. De woordvoerder van DAF zei vanmorgen dat nog steeds geen overeenstemming is bereikt over deze leningen. Ook onderhandelingen met de Nationale Investeringsbank (NIB) over een achtergestelde lening van circa 100 miljoen gulden zijn nog steeds niet afgerond.

Gisteren werd bekend dat DAF dit jaar geen interim-dividend uitkeert op de converteerbare cumulatief preferente aandelen. Die besparing levert de onderneming circa 26 miljoen gulden op.