D66 bepleit andere opzet openbaar schoolbestuur

DEN HAAG, 23 OKT. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen het bestuur over het openbaar onderwijs over te dragen aan een zelfstandige stichting. Het Tweede Kamerlid A. Nuis (D66) heeft vanmorgen een initiatief-wetsvoorstel van deze strekking gepresenteerd.

Met zijn voorstel wil Nuis het bestuur over het openbaar onderwijs scheiden van de overige onderwijstaken van de gemeentelijke overheid. Omdat het ministerie van onderwijs steeds meer onderwijstaken gaat decentraliseren, bestaat er bij het bijzonder onderwijs vrees voor machtsmisbruik van gemeenten, bijvoorbeeld in het beheer van schoolgebouwen.

De stichting die Nuis nu voorstelt, zal als privaatrechtelijke organisatie het bestuur voeren over het openbaar onderwijs en is vergelijkbaar met het bestuur van een bijzondere school. Wel moeten in de statuten van de nieuwe stichting de wettelijke eisen aan het openbaar onderwijs worden vastgelegd, zoals algemene toegankelijkheid, levensbeschouwelijke pluriformiteit en democratische controle.

CDA en PvdA maakten onlangs hun voorkeur bekend voor een zogenoemde functionele commissie. Hierbij stelt de gemeente een commissie in waarin geen gemeenteraadsleden zitten, om het bestuur over het openbaar onderwijs te behartigen. Volgens Nuis wordt bij een functionele stichting de scheiding tussen het schoolbestuur en de overige taken van de gemeente onvoldoende gewaarborgd. Het gemeentebestuur kan op ieder moment dat ze dat wil de functionele commissie weer opheffen.