Beslissing over overname Fokker valt volgende week

ROTTERDAM, 23 OKT. Begin volgende week moet de definitieve beslissing vallen over de overname van vliegtuigbouwer Fokker door Deutsche Aerospace (Dasa). De eindonderhandelingen, waarvan gehoopt was dat ze deze week zouden worden afgerond, zijn over het weekend heen getild.

Fokkers bestuursvoorzitter E.J. Nederkoorn heeft gisteren in München de gezamenlijke Nederlandse onderhandelingspositie aan de onderhandelaars van Dasa voorgelegd. Hoewel nog geen overeenstemming bestaat over de prijs die de Duitsers voor het beoogde belang van 51 procent in Fokker zullen betalen, menen goed geïnformeerde kringen om Fokker dat de transactie eigenlijk niet meer kan afspringen. “Het is een van de weinige strategische routes die Fokker openstaan om op Europees niveau een belangrijke rol te spelen bij de bouw van vliegtuigen met 65 tot 130 stoelen.”

De knelpunten die er lagen, zijn opgelost, zegt een ingwijde. Daarbij doelt hij vooral op de door de Nederlandse overheid gevraagde garanties voor voortzetting van het Fokker 50-project. Hiervoor zou een vorm zijn gevonden waarmee alle betrokken partijen kunnen leven.

Voor het eerst sinds de al maandenlang slepende onderhandelingen trekken Fokker en de Nederlandse overheid nu één lijn. Eerder heeft Fokkers bestuursvoorzitter Nederkoorn zich, met name ook in de publiciteit, zeer kritisch over de aarzelende opstelling van Den Haag, in het bijzonder minister Andriessen van economische zaken en diens ambtenaren, uitgelaten. Van die tegenstelling is volgens vele waarnemers thans geen sprake meer.

Indien de transactie op het laatste moment toch nog mocht afspringen, zit niet alleen Fokker maar ook de Nederlandse overheid met een groot probleem. Fokker zit dringend verlegen om werkkapitaal ten einde verder te kunnen met de ontwikkeling van onder andere de Fokker 70. Voor de financiering hiervan had de vliegtuigfabrikant de opbrengst van de uitgestelde aandelenemissie (500 miljoen gulden) nodig. Als Dasa die emissie, zoals de bedoeling is, niet overneemt, is de overheid bijna gedwongen een "financieel vangnet' voor Fokker te creëren. Dat besef is volgens betrokkenen in Den Haag steeds aanwezig geweest en over die alternatieven is door betrokkenen en ook binnen het kabinet al uitvoerig overleg gevoerd.

Fokker heeft de vakbonden gisteren gerustgesteld wat betreft de acute geldnood waarin het bedrijf zou verkeren. De bonden is verzekerd dat de salarisbetalingen voor de komende maanden zijn verzekerd door afspraken met de bankiers.

Om de financiële en afzetproblemen het hoofd te bieden, kondigde Fokker eerder al een aantal ingrijpende maatregelen aan. Het produktietempo van de slecht verkopende Fokker 50 wordt verminderd. In plaats van de voorziene 68 stuks zullen in 92 en 93 in totaal slechts 58 van deze turboproptoestellen worden gefabriceerd. Ook besloot Fokker af te zien van de geplande produktieverhoging voor het straalvliegtuig van het type 100. In verband hiermee zullen volgens plan tot februari volgend jaar 5000 van de in totaal 12.500 personeelsleden één tot tweeënhalve dag per week minder werken. De vliegtuigbouwer wilde aanvankelijk 950 banen schrappen. Na overleg met de bonden is dat aantal teruggebracht tot 300. Fokker heeft toegezegd alles in het werk te stellen om gedwongen ontslagen te vermijden.

    • Ben Greif