Zwangerschap

Toen professor Te Velde vorig jaar zijn bezorgdheid erover uitsprak dat vrouwen steeds later kinderen krijgen, heb ik dat opgevat als de mening van een eenzame zonderling. Maar nu hebben ze er nota bene een heel congres aan gewijd (NRC Handelsblad, 14 oktober). In plaats dat ze blij zijn dat vrouwen zo verstandig zijn om niet te vroeg kinderen te krijgen, ziet men kans daar een probleem van te maken waar zelfs de overheid zich mee zou moeten bemoeien.

Wat een voordelen biedt het niet om wat later kinderen te krijgen? Meer persoonlijke vrijheid, grotere rijpheid bij de beslissing en - niet te vergeten - een tragere bevolkingsgroei. Niet onbelangrijk in dit dichtbevolkte land. Als gezinnen wat later kinderen krijgen, hoeven ze zich niet tot twee te beperken maar is er veel meer variatie mogelijk zonder dat dit tot een grote aanwas van de bevolking leidt.

Late zwangerschappen zullen heus wel enkele nadelen hebben, maar die vallen volledig in het niet bij de voordelen. Toppunt is wel dat een econoom (professor Siegers) de kosten van uitgestelde zwangerschappen heeft uitgerekend. Over wat voor brein moet men beschikken om zelfs maar op het idee te komen daarnaar te gaan speuren. Hoe hoog zijn eigenlijk de kosten van het in dienst houden van dergelijke wetenschappers?

    • E. Voogd