Zeehaven

De haven van Ascunsion (Paraguay) is, afhankelijk van de grootte van het schip, wel degelijk voor zeeschepen bereikbaar (hoofdartikel in Handelsblad van 15 oktober).

Er heeft zelfs jarenlang een rechtstreekse dienst Rotterdam/Ascunsion bestaan. (Agenten in Rotterdam: de helaas niet meer bestaande firma Van Nievelt Goudriaan & Co). Dat Ascunsion diep in het binnenland ligt, doet niets ter zake. Manáus, aan de Amazone ligt nog verder weg en ook deze haven wordt rechtstreeks aangedaan.

    • A. Klein