Uitwijkhaven

Is het toelaatbaar vliegtuigen in nood te laten terugkeren naar Schiphol? Met een door Schiphol verwachte verdrievoudiging van het aantal vliegbewegingen tot 2015 is deze vraag na de ramp met het El Al-toestel in betekenis toegenomen.

De terugtocht naar Schiphol heeft het El Al-vliegtuig eigenlijk alleen over plaatsen gevoerd die onafwendbaar tot een ramp zouden hebben geleid: de driehoek Leiden-Haarlem-'t Gooi. Als er niets verandert, is het niet uitgesloten dat een dergelijke ramp zich herhaalt. Als Schiphol zijn plaats in het mondiale luchtverkeer wil behouden, moet die mogelijkheid worden uitgesloten.

Ooit was er sprake van een plan voor een luchthaven in de Markerwaard. Dat lijkt vooralsnog niet realistisch. Het Markermeer en omgeving kan op andere wijze wel degelijk de oplossing bieden. Ik begrijp dat de El Al-bemanning problemen had de reeds gewonnen hoogte te verliezen alvorens naar de Buitenveldertbaan koers te zetten. Dat waren dus twee rondjes Amsterdam en wijde omgeving. Die rondjes zouden in het vervolg veel veiliger boven het Markermeer kunnen worden gedraaid. Het Markermeer bevindt zich slechts enkele kilometers ten noorden van één van de voornaamste aan- en afvliegroutes van Schiphol.

Ergens in Zuidelijk Flevoland zou in Zuidwest-Noordoostelijke richting een vier kilomter lange betonnen strip met een permanente "emergency'-staf kunnen worden aangelegd. Een mogelijke locatie daarvoor is het gebied pal ten zuiden van de Oostvaardersdijk tussen Muiderhoek en het gemaal De Blocq van Kuffeler. Andere locaties zijn denkbaar, zolang de Oostvaarderplassen en Almere maar buiten schot blijven. De kosten en de milieu-effecten die met een dergelijke uitwijkstrip zijn gemoeid zullen in het niet vallen bij de schade die bij een herhaling van 4 oktober zou optreden of bij de omzetderving van onze nationale luchthaven als verdere uitbreidingen door de nasleep van de Bijlmerramp zouden worden geblokkeerd.

    • A.G.J. van Wassenaer