Studenten zijn elkaars rumoer zat

ROTTERDAM, 22 OKT. De collegebank is niet de plaats voor conversatie. Dat schrijft de Rotterdamse hoogleraar biochemie prof. J.F. Koster in een brandbrief over het rumoer in de collegezalen van de faculteit geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rottedam (EUR).

Koster schreef de brief, gericht aan de docenten die het onderwijs voor de tweedejaars in de faculteit verzorgen, op verzoek van een aantal studenten. Zij hadden geklaagd dat het steeds moeilijker wordt de docenten tijdens colleges te verstaan. In de brief worden de docenten opgeroepen hun gehoor duidelijk te maken dat ze tijdens colleges stil moeten zijn. Uiteindelijk weet de student dat hij op college geacht wordt te luisteren''.

De faculteit geneeskunde telt ruim tweehonderd tweedejaars studenten. Het aantal eerstejaars heeft de tweehonderd ook ruim overschreden. Zij zijn, zegt Koster, heel wat stiller dan hun oudere collega-studenten. Die komen regelmatig te laat binnen, nemen koffie mee en zetten hun conversatie, al dan niet op gedempte toon, voort. In totaal staan bij geneeskunde aan de EUR 1.138 studenten ingeschreven.

Koster is voorzitter van de tweedejaars-studiefase commissie waarin ook studenten zijn vertegenwoordigd. Zij hebben de noodklok geluid omdat het steeds moeilijker wordt colleges te volgen. “Aan het eind van het vorige jaar waren colleges onverstaanbaar. Zelfs vooraan in de zaal”, zegt tweedejaars student medicijnen M. Blanker in het universiteitsblad Quod Novum. “Ik heb er wel eens iets van gezegd. Dat hielp dan een keer maar het volgende college gingen ze gewoon door.”

Sommige docenten hebben nergens last van, aldus Koster. Zij proberen met behulp van een microfoon hun kennis over te dragen. “Dan kan het zijn dat ze geoon niet horen hoe rumoerig het achterin is”. Hij voegt er meteen aan toe dat het voor geen enkele docent prettig is te erkennen dat hij zijn gehoor niet stil kan krijgen. “De huidige normen verschillen van die van vroeger. Mensen, dus ook studenten, zijn wat losser in de omgang. Maar de verantwoordelijkheid voor stilte tijdens colleges ligt primair bij de studenten. Hen moet duidelijk zijn dat ze behoren te luisteren wanneer iemand aan het woord is.”