Scheepswerf De Merwede schrapt banen

ROTTERDAM, 22 OKT. De werf De Merwede in Hardinxveld-Giessendam snijdt drastisch in het personeelsbestand. De directie van de scheepswerf, waar vierhonderd mensen werken, wil het aantal arbeidsplaatsen terugbrengen tot driehonderd.

Een deel van de werf wordt verzelfstandigd, terwijl via natuurlijk verloop en gedwongen ontslagen nog ongeveer vijftig banen moeten verdwijnen. De werknemers zijn vanmiddag van de plannen op de hoogte gesteld.

“Wij zullen alles uit de kast halen om gedwongen ontslagen te voorkomen”, zegt P. Janssen, bestuurder van de Industriebond FNV. De vakbonden en de ondernemingsraad hebben vanmorgen met de directie gepraat over het reorganisatieplan.

De Merwede zit op dit moment met een aantal financiële problemen, waar ze alleen niet uit kan komen. “De directie overlegt de komende weken met het ministerie van economische zaken en met de banken over mogelijke steun”, aldus Janssen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de werf volgens hem laten zien dat ze ook intern orde op zaken wil stellen. Efficiënter werken is daarbij een eerste vereiste.

De werf bestaat nu uit vier takken: scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie, timmerbedrijf en metaalbewerking. Het laatste onderdeel wordt via een management buy-out losgemaakt uit de organisatie, zo maakte de directie vanmorgen bekend. De nieuwe eigenaar is waarschijnlijk G.Th Coers, één van de huidige directeuren van De Merwede. Bij de metaalbewerking zijn vijftig mensen werkzaam, van wie ongeveer 45 overgaan naar het te verzelfstandigen bedrijf. Voor de andere personeelsleden wil de directie ontslag aanvragen.

De laatste jaren leek het De Merwede goed te gaan. De werf was erin geslaagd de crisis die de scheepsbouw begin jaren tachtig trof zonder echte kleerscheuren door te komen. Begin 1990 sleepte ze een opdracht van 100 miljoen gulden binnen van het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul voor de bouw van de grootste hopperzuiger te wereld. Nu blijkt De Merwede zich op die opdracht nogal verkeken te hebben. “De werf heeft verlies gemaakt op dit technische hoogstandje”, aldus Janssen.

Janssen toont zich niet al te somber over de toekomst van De Merwede. “De directie zegt in onderhandeling te zijn over nieuwe orders.” Positief is volgens hem vooral dat de leiding nu met een plan komt om de organisatie en de financiering van de onderneming structureel aan te pakken.