Oud-topman KLM biedt zich aan voor onderzoek vliegramp

ROTTERDAM, 22 OKT. Oud-KLM-topman prof.dr. H.A. Wassenbergh heeft zich bij het ministerie van verkeer en waterstaat aangediend als “onafhankelijk arbiter” bij onderzoeken naar oorzaken van rampen in de luchtvaart.

In een gisteren verstuurd schrijven aan de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst (RLD), mr. J.W. Weck, wijst Wassenbergh erop dat het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht in Leiden (waarvan hijzelf voorzitter is) een “leidende rol” kan spelen in onafhankelijk onderzoek naar vliegrampen.

Aanleiding voor de brief vormt de discussie over de mate van onafhankelijkheid van het lopende onderzoek naar de ramp met de El Al-Boeing in de Bijlmermeer. Volgens de nieuwe Luchtvaartongevallenwet, die reeds de Eerste en Tweede Kamer is gepasseerd, zou onderzoek altijd door een onafhankelijke rechtspersoon moeten geschieden en dus niet door de Rijskluchtvaartdienst (RLD) die zelf mogelijk partij is in ongevallen. Dat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) toch de RLD als vooronderzoeker heeft aangesteld, houdt verband met het feit dat om procedurele redenen de oude Luchtvaartrampenwet nog van kracht is.

Wassenbergh zei vanochtend dat het instituut zich in de eerste plaats aanbiedt als vooronderzoeker en in de tweede plaats als voorzitter van de Raad voor de Luchtvaart. Hij onderstreept dat het hem om de “arbitersfunctie” gaat. “Het onderzoek wordt nu nog gedaan door allerlei betrokkenen. Dat zie je ook weer bij de ramp in de Bijlmer.”