Minister wil Spaans fonds werkloosheid privatiseren

MADRID, 22 OKT. De Spaanse minister Solchaga van economische zaken wil af van zijn verantwoordelijkheid voor de werkloosheidsuitkeringen. Hij vindt dat de staat de hiervoor beschikbare gelden moet overdragen aan fondsen die door werkgevers en werknemers samen worden beheerd. Solchaga lanceerde dit plan gisteren onverwachts tijdens het parlementaire debat over de begroting '93. Organisaties van werkgevers en werknemers reageerden respectievelijk sceptisch en negatief.

De privatisering die Solchaga wil, zou betekenen dat de overheid jaarlijks meer dan een biljoen peseta's overdraagt aan de sociale partners. Deze dienen het vervolgens samen eens te worden over de hoogte van de uitkeringen en de voorwaarden waaronder ze worden verstrekt. De hiervoor op te richten instituten zijn verplicht er een sluitende begroting op na te houden.

Ook binnen zijn eigen socialistische partij is met verbijstering kennis genomen van het verstrekkende plan. Minister Luis Martinez Noval van Arbeid zei gisteren dat verwezenlijking in ieder geval niet voor 1994 tot stand zou kunnen komen. Oppositieleider José Maria Aznar van de rechtse Partido Popular verzekerde dat het idee binnen de kortste keren door de socialisten zou worden teruggenomen.

Op dit moment worden de uitkeringen nog verstrekt via het Instituto Nacional de Empleo (INEM), dat zich volgens Solchaga geheel aan arbeidsbemiddeling en bijscholing moet gaan wijden. Het ministerie van onderwijs zou zich dan ontfermen over werkloze schoolverlaters. De minister kondigde gisteren tevens aan, dat hij al op korte termijn zal overgaan tot volledige legalisering van de particuliere arbeidsbemiddeling. Uitzendbureau's zijn nu in Spanje officiëel nog verboden.

    • H.M. van den Brink