"Luchtvaart niet veiliger door regels van RLD'

ROTTERDAM, 22 OKT. De inspectie van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) brengt door gecompliceerde regels de veiligheid van de luchtvaart in gevaar.

Dit stelt de Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen (VNLO) in een nog vertrouwelijke nota.

De directeur van de inspectie, ir. H.N. Wolleswinkel - leider van het onderzoek naar de ramp in de Bijlmer - heeft een gebrek aan managementkwaliteiten, aldus de vereniging. Tegen hem moeten “passende maatregelen” worden genomen. VNLO-voorzitter M. Duijvestijn weigert elk commentaar voordat de nota is aangeboden aan de RLD. De VNLO vertegenwoordigt omstreeks veertig middelgrote en kleine luchtvaartondernemingen.

De nota meldt dat de inspectie door het stellen van te scherpe veiligheidseisen het omgekeerde bereikt van wat ze beoogt. Eigenaren van vliegtuigen gaan er door deze eisen steeds vaker toe over hun toestellen in het buitenland te registreren. De Nederlandse autoriteiten kunnen daardoor slechts minimale invloed uitoefenen op de veiligheid van deze toestellen, omdat het toezicht daarop dan in handen is van het land van registratie. Volgens de nota neemt daardoor de “onveiligheid” in het Nederlandse luchtruim toe. De vereniging stelt dat naar schatting 20 procent van alle in deze sector gebruikte vliegtuigen een buitenlandse registratie heeft, wat een verdubbeling is ten opzichte van 1988.

Het komt zelfs voor, stelt de vereniging, dat toestellen die door de Luchtvaartinspectie uit veiligheidsoverwegingen expliciet een vergunning is geweigerd, toch in Nederland blijven vliegen, omdat maatschappijen ze in het buitenland laten registreren.

De VNLO heeft ook scherpe kritiek op de leiding van de inspectie. Vooral directeur Wolleswinkel moet het ontgelden. De vereniging baseert zich daarbij op een twee jaar geleden uitgevoerde interne organisatiestudie van de inspectie. Daarin wordt onder meer gesteld dat er “een gebrek aan coördinatie tussen afdelingen” is en dat er “onvoldoende rapportering naar leiders” plaatsheeft.

Een woordvoerder van de RLD zegt dat de vastgestelde problemen bij het management inmiddels zijn verholpen in een vorig jaar doorgevoerde reorganisatie van de inspectie. “De organisatie van de inspectie is aangepast”, aldus de RLD.

    • Tom-Jan Meeus
    • Geert van Asbeck