Kleine meerderheid in Lagerhuis steunt herzien mijnbeleid

LONDEN, 22 OKT. De Britse regering heeft een nipte overwinning behaald in het debat over de voorgenomen sluiting van 31 kolenmijnen.

Na de belofte dat zij de noodzaak tot sluiting de komende drie maanden zal heroverwegen, zwakte de rebellie in de Conservatieve achterban af. Zes Conservatieven stemden met de oppositie mee tegen de eigen regering en vijf onthielden zich, waardoor een Labour-motie voor het voorlopig open houden van alle 31 mijnen met 320 tegen 307 stemmen werd verworpen. Premier John Major noemde de uitslag “tevredenstellend”.

Van de rebellerende Tories werd er één, Elisabeth Peacock, ogenblikkelijk ontslagen uit haar functie van parlementair secretaris van de staatssecretaris voor Sociale Zaken. Winston Churchill jr. was een van de Conservatieve Lagerhuisleden die de belofte van een vergaande heroverweging door de verantwoordelijke minister, Michael Heseltine, voldoende achtte om toch met de regering mee te stemmen. Maar hij en anderen maakten duidelijk dat hun solidariteit gebonden is aan de voorwaarde dat de regering over drie maanden met een beredeneerde agenda komt voor de toekomst van het hele Britse energiebeleid, nucleair, gas en importkolen meegerekend.

Aan de stemming was een roerig, zes uur durend debat in het Lagerhuis vooraf gegaan. Minister Heseltine deed zoveel concessies, dat Labours Robin Cook opmerkte dat het jammer was dat hij in zijn motie niet ook om het uitschrijven van verkiezingen gevraagd had, omdat de regering daarop ongetwijfeld ook “ja” gezegd zou hebben om maar overeind te blijven.

Maar ook uit eigen achterban werd Heseltine zo onder vuur genomen, dat hij erkende dat heroverweging mogelijk alsnog tot behoud van sommige mijnen zou leiden en zelfs verandering zou kunnen bewerkstelligen in de structuur van de geprivatiseerde elektriciteitsindustrie. Zelfs de tien mijnen die volgens British Coal verliesgevend zijn en dat ook altijd zullen blijven, kunnen nog een glimpje hoop koesteren, omdat de minister beloofde dat de heroverweging “niet naar een bepaalde conclusie zal toewerken”.

Tienduizenden mijnwerkers liepen gisteren in een ordelijke mars door Londen en werden toegejuicht door voorbijgangers, van winkelend publiek tot “zelfs BMW-rijders” (Today) en toeristen. De gehate NUM-leider Arthur Scargill kreeg spontaan bloemen. De leider van de gematigde UDM, Roy Lynk, beëindigt vandaag een ondergronds protest van een week. De mijnwerkersbonden zijn teleurgesteld over de uitkomst van het parlementair debat en noemen de toezegging van Heseltine een zoethoudertje.

De regering heeft inmiddels besloten het debat over ratificatie van het Verdrag van Maastricht voorlopig even uit te stellen. Volgens een minister is zijn partij gebaat met “een periode van herstel”.