Keizerskroon

Naar aanleiding van de meningsverschillen over de zogenaamde Keizerskroon die nu al drieëneenhalve eeuw de Westertoren in Amsterdam siert, een reactie. In het artikel over deze kwestie (NRC Handelsblad, 21 oktober) maakt mr. O. Schutte een fout door te stellen dat keizer Karel V, zoon van Maximiliaan van Habsburg zich als laatste keizer in Rome heeft laten kronen. Karel liet zich helemaal niet in Rome, maar in Bologna tot keizer kronen.

Op 24 februari 1530 had de kroning daar plaats. In het gevolg van Karel V bevond zich onder anderen Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en Leerdam. Maximiliaan benadert, in opdracht van zijn vader Floris, op die dag Alexander Pasqualini. Pasqualini is architect en vestingbouwkundige. De laatste reist daarop in het gevolg van Karel V mee naar Duitsland en de Nederlanden. Pasqualini staat in Nederland aan de wieg van de introductie van de strenge Italiaanse Renaissancestijl in de bouwkunst. Hij is de eerste in ons land, die een volledig nieuw bouwwek in deze stijl voltooit. Het is de toren van de St. Nicolaaskerk te IJsselstein, die heden ten dage nog bewonderd kan worden. Evenals de "Keizerskroon' op de toren van de Westerkerk.

    • J.R. van Hövell tot Westervlier