Kans op succesvol overleg GATT is sterk afgenomen

BRUSSEL, 22 OKT. De vooruitzichten op een goede afloop van de handelsbesprekingen in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) zijn minimaal geworden. De Franse minister Dumas (buitenlandse zaken) liet vanmorgen weten dat de komende maanden van onderhandelingen geen sprake meer kan zijn. De gesprekken tussen de EG en de Verenigde Staten over de landbouwsubsidies lijken volledig vastgelopen. In Brussel werd vanmorgen zelfs gespeculeerd over een mislukking van de onderhandelingen, terwijl dergelijke geluiden gisteravond ook uit Washington kwamen.

Woordvoerders van de Europese Commissie wilden vanochtend evenwel niet spreken over een afbreken van de onderhandelingen. Op een persconferentie onderstreepte de woordvoerder van EG-commissaris Andriessen dat de onderhandelingen worden voortgezet. De Franse minister Dumas (buitenlandse zaken) zei in een door zijn ministerie verspreid vraaggesprek met een Frans regionaal dagblad echter dat gezien de Amerikaanse verkiezingen maar vooral wegens de belangen van talrijke Franse boeren er “de komende maanden” geen sprake kan zijn van onderhandelingen. “Het gaat over onderwerpen die het leven, het overleven bepalen van talrijke Franse families die hun inkomen aan de landbouwgrond ontlenen.”

Een mislukking van gesprekken tussen de EG en de VS zou een onoverkomelijk handicap betekenen om een wereldwijd handelsakkoord tot stand te brengen in het kader van de GATT. Na weken van intensief diplomatiek overleg werd afgelopen weekeinde nog de verwachting uitgesproken dat de EG en de VS binnenkort tot overeenstemming zouden kunnen komen. Maar tot op heden heeft het "technische' overleg van ambtenaren over met name de landbouwsubsidies, het grote struikelblok, nog niet geleid tot het maken van een nieuwe afspraak voor een ontmoeting tussen landbouwcommissaris MacSharry en de Amerikaanse landbouwminister Madigan.

Een woordvoerder van MacSharry zei gisteravond dat zo'n ontmoeting, waarop het Europees/Amerikaanse akkoord bezegeld had moeten worden, gepland was voor het komende weekeinde in Ierland. MacSharry zou vervolgens het resultaat meedelen op de bijeenkomst van de twaalf Europese ministers van landbouw, komende maandag in Luxemburg. De woordvoerder van commissaris Andriessen, die is belast met de handelsrelaties van de EG, zei eerder deze week al dat de kansen op een goede afloop afnemen, naarmate de tijd deze week verstrijkt en er geen vooruitgang wordt gemeld.