Kamer: aan VN permanent troepen leveren

DEN HAAG, 22 OKT. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederland permanent troepen ter beschikking moet stellen aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Deze troepen zou hij dan binnen 48 uur moeten kunnen oproepen om in een bepaald gebied een VN-vredesactie uit te voeren.

De regering heeft in een vorige maand naar de Kamer gestuurde nota, ondertekend door minister Van den Broek, een dergelijk “staand VN-leger” minder doeltreffend genoemd “omdat iedere vredesoperatie anders is naar aard, omvang, mandaat en duur”.

Volgens de Tweede Kamer, die vanochtend daarover overleg voerde met zowel minister Van den Broek (buitenlandse zaken) als met minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking), heeft de regering het verzoek van de secretaris-generaal “verkeerd begrepen” (PvdA-woordvoerder Van Traa). De secretaris-generaal heeft slechts gevraagd om “op afroep” beschikbare strijdkrachten. Bovendien heeft hij in een nadere toelichting op zijn verzoek aangegeven dat nationale parlementen van staten, die daarover een contract met de Veiligheidsraad en de secretaris-generaal hebben gesloten, om redenen van “nationaal belang” uiteraard per keer deelneming van hun troepen kunnen weigeren.

De Tweede Kamer is vanmiddag met enige aarzeling akkoord gegaan met de uitzending van nog eens 500 militairen naar het voormalige Joegoslavië. De maatregelen die de landmacht op een laat tijdstip heeft genomen voor de veiligheid van de manschappen zijn voor de Kamer voldoende. De VVD drong in het debat aan op een betere opleiding van de manschappen en vroeg minister ter Beek van Defensie of de konvooien voor humanitaire hulpverlening niet beter beveligd kunnen worden ondermeer door de inzet van gevechtshelicopters. Pas als de beschermende infanteriebataljon ter plekke zijn en operationeel kan de Nederlands-Belgische eenheid haar taak beginnen, aldus VVD-defensiespecialist J. D. Blaauw.

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd 13 november ter plekke te zijn met troepen die voor de beveilging van de konvooien moeten zorgen. Daarnaast sturen Canada, Frankrijk en Spanje eenheden. De Kok (CDA) zei dat hij na een technische briefing van de Landmachtstaf gerust was gesteld over de veiligheid van de Nederlandse militairen. Van Traa (PvdA) vroeg aan de minister of Nederland zowel bij de WEU als in de NAVO kan aandringen op een krachtiger optreden van de maritieme eenheden in de Adriatische Zee.