ILO-studie: werkloosheid in Rusland stijgt tot 10 miljoen

GENÈVE, 22 OKT. De ingrijpende hervorming van de Russische economie zal de werkloosheid in de republieke tegen eind 1992 opjagen tot 10 miljoen. Dit voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) in Genève.

Het ILO deed een onderzoek bij 500 grote Russische ondernemingen. Tussen september 1990 en juni 1992 verminderden de activa van de Russische industrie met 15 procent. Bij de staatsondernemingen was die vermindering zelfs 16 procent. Onder de grootste ondernemingen, met meer dan 1000 employées voorziet 60 procent van de directies nog een verdere vermindering van de activa.

Van de 500 geënquêteerde industriële bedrijven is 55 procent bezig maatregelen te nemen om de huidige produktie te handhaven met een gemiddelde personeelsreductie van ten minste 18 procent. De produktiecapaciteit van de Russische industrie is de laatste jaren volgens de ILO-studie sterk gedaald, met de sectoren metaal en chemie als grootste verliezers.

In de periode september 1991 tot juni 1992 zijn de lonen in de industrie met gemiddeld 680 procent toegenomen, maar die stijging bleef nog achter bij de inflatie. Het gemiddelde maandsalaris dat in juni dit jaar werd uitbetaald, van 3.500 roebel, was minder dan 20 dollar waard.

Volgens ILO-medewerker M. Standing zal de ineenstorting van de industriële produktie in Rusland, de snelle vermindering van de werkgelegenheid in de sector en de enorme stijging van de reële lonen leiden tot een record-werkloosheid die de somberste cijfers in heel Midden- en Oost-Europa overtreft. (AFP)