Heerma vindt meer bouwen nog niet nodig

DEN HAAG, 22 OKT. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) vindt het niet nodig het bouwprogramma al volgend jaar te verhogen. Hij zei dit gisteren in de Tweede Kamer bij de behandeling van zijn begroting.

Diverse fracties hadden eerder gewezen op diverse recente prognoses waaruit blijkt dat de komende jaren enkele honderdduizenden woningen meer moeten worden gebouwd dan in de meerjarenramingen van het ministerie staat.

Heerma komt voor het einde van het jaar met een rapport waarin hij en minister Alders (ruimtelijke ordening) zullen aangeven hoeveel woningen er in de periode 1995-2005 versneld moeten worden gebouwd, waar ze moeten komen en wat voor huizen het zullen zijn. Heerma herinnerde in dit verband aan de groeiende vraag naar wat duurdere huur- en koopwoningen.

Voor volgend jaar acht Heerma extra maatregelen niet nodig, al erkende hij dat in sommige stadsgewesten de woningnood kan toenemen. Ook wees de staatssecretaris erop dat het bouwprogramma slechts voor wat betreft de gesubsidieerde woningen een overheidstaak is en dat in toenemende mate huizen in de vrije sector worden gebouwd die steeds meer de omvang van het werkelijk gerealiseerde aantal nieuwe woningen bepalen.

Heerma wees een voorstel van de PvdA om een beperking van de individuele huursubsidie voor alleenstaanden onder de 65 jaar ongedaan te maken, van de hand.

In een reactie op de oproep van het CDA om misbruik van individuele huursubsidie harder aan te pakken, zei de staatssecretaris daarmee al volop bezig te zijn en later dit jaar verslag te zullen uitbrengen. Hij wees erop dat de laatste twee jaar de uitgaven hiervoor geen tegenvallers meer vertonen.