Harddrugs

Wat betreft het vrij verkrijgbaar zijn van harddrugs, wijs ik erop dat dit geen sprong in het duister behoeft te zijn.

In Iran, in Teheran, zijn de harddrugs zo verkrijgbaar in de gereguleerde handel.

Bij de bestudering van dit fenomeen moet men zich wel realiseren, dat iedere vorm van alcohol daar verboden is en de mensen eerder geneigd zijn om naar de harddrugs te grijpen.

    • C.J.A.M. V. Roosmalen