EG voorwaardelijk akkoord met steun Spaanse staalsector

BRUSSEL/MADRID, 22 OKT. De Europese Commissie heeft gisteren ingestemd met een overheidsplan voor de herstructurering van de Spaanse staalindustrie, maar aan het verstrekken van overheidssteun stelt ze wel de voorwaarde dat dieper wordt gesneden in de produktie. Volgens Brussel gaat een herstructureringsplan dat op tafel ligt voor het Spaanse staalconcern CSI niet ver genoeg.

Volgende maand bespreken de industrieministers uit de twaalf lidstaten de problemen in de EG-staalsector. De Spaanse zaak is van groot belang omdat de EG zich binnenkort moet gaan uitspraken over een verzoek om steun van de gezamenlijke Europese staalindustrie.

In totaal wil de Spaanse regering ongeveer 9,9 miljard gulden uittrekken voor herstructurering van de staalindustrie. Daarbij zullen in totaal 9.700 banen verloren gaan. Ruim één miljard gulden is bestemd voor Sidenor dat speciaal staal maakt. Met dat gedeelt van de steunoperatie heeft de Europese Commissie geen moeite. Sidenor zal het aantal arbeidsplaatsen met bijna 40 procent en de produktiecapaciteit met ruim 30 procent verminderen.

Anders ligt het met de steun voor CSI, gevormd door de fusie van de twee grootste staalbedrijven in Spanje, Ensidesa en Altos Hornos de Vizcaya. Ook het herstructureringsplan voor dat concern voorziet in het verminderen van de produktiecapaciteit (met 2,3 miljoen ton staal). Maar tegelijkertijd wil de Spaanse overheid een nieuwe fabriek bouwen met een capaciteit van 1 miljoen ton in Sestao (Baskenland).

De Europese Commissie zegt dat het herstructureringsplan voor CSI “levensvatbaar” is en ze stelt dat de aanpak van de Spaanse overheid een “moedige” en een “constructieve” is. Desalniettemin geeft de Commissie vooralsnog een negatief advies. Letterlijk zegt de Commissie dat “in het licht van de huidige moeilijkheden op de EG-staalmarkt de verhouding tussen de hoogte van de staatssteun en de omvang van het herstructureringsplan moet worden verbeterd”.

Die formulering weerspiegelt de verdeeldheid die er ook binnen de Commissie bestaat. Zo is bijvoorbeeld commissaris Brittan (mededinging) van mening dat de Spanjaarden geen toestemming moeten krijgen om een nieuwe fabriek te openen, gezien de huidige overcapaciteit op de Europese markt.

In Madrid wordt het commissiebesluit als een overwinning voor het Spaanse standpunt geïnterpreteerd. De frase over de omvang van overheidshulp acht men vooral bedoeld om het gezicht te redden van de Britse commissaris Leon Brittan. Voor de Spaanse industrieminister Claudio Aranzadi telt in de eerste plaats dat de sanering van de staalsector niet alleen door ontslagen en capacitietsvermindering tot stand wordt gebracht, maar dat er ook nieuwe impulsen worden gegeven. Cruciaal daarbij is in Spaanse ogen de nieuwe fabriek in Sestao.

Maandag wordt in Madrid een betoging gehouden tegen de sluiting van zeven hoogovens in Baskenland en Asturië. Daarbij worden zo'n vijfentwintigduizend arbeiders verwacht. Enige honderden van hen zijn al twee weken te voet onderweg naar de Spaanse hoofdstad. Minister Aranzadi heeft echter gisteren in overleg met de vakbonden te kennen gegeven dat hij geen mogelijkheden ziet het aantal ontslagen in de staalindustrie te beperken.