Draadomroep (3)

Wanneer de "ingenieuze combinatie van telefoon en draadomroep' in Den Haag werkelijk is opgeheven kan ik mij niet herinneren, wèl weet ik dat zij gedurende de Tweede Wereldoorlog nog lang in stand bleef. Het hield pas op toen de gewone burger geen telefoon meer mocht hebben. De installatie werd, in afwachting van betere tijden, niet weggehaald maar functioneerde gewoon niet meer.

Waardoor herinner ik mij dit zo goed? De installatie bleek nog wel spanning te hebben op de drukknop die bedoeld was om in de centrale de stappenschakelaar te doen verspringen om zo te "zappen' langs de vier inmiddels doodgevallen zenders. Deze spanning kwam in de laatste oorlogswinter goed van pas toen er geen spanning meer op het lichtnet stond en jan en alleman zich moest behelpen met kaarsjes, waxine-lichtjes en olie-drijvertjes.

Een slimme jongen had dat van die spanning op de drukknop van de radio-distributie (18 à 19 volt) snel ontdekt en menige Hagenaar heeft toen heel wat avonden elektrische verlichting gehad door 3 fietslampjes in serie op een plankje te monteren en dat boven de huiskamertafel te hangen.

Of dat na een poosje ophield doordat de accu's bij de telefooncentrale uitgeput raakten of dat een ijverige telefoonbeambte deze stroombron heeft afgesloten, ben ik nooit te weten gekomen.

    • Ir. H. J. van der Burg