Draadomroep (2)

De mededeling dat in Den Haag tien jaar lang, van 1926 tot 1936, een ingenieuze combinatie van telefoon en draadomroep heeft bestaan, is niet juist.

Van 1947 tot mijn verhuizing in oktober 1952 heb ik telefoon/draadomroep gehad in Voorburg, in de Von Gesaustraat. Het mooiste daaraan (naast de uitstekende geluidskwaliteit) was dat bij een telefoongesprek de opgeroepene de haak kon terugleggen, waarna de opbeller zich via de luidspreker kon richten tot allen die in de kamer aanwezig waren. Menige Sinterklaas heeft op die manier op pakjesavond de kinderen toegesproken.

    • J.B.H. Otker