DNB: macht van banken inperken

ROTTERDAM, 21 OKT. De Nederlandsche Bank (DNB) wil door nauwere samenwerking met de Verzekeringskamer het hoofd bieden aan op de toenemende machtsconcentratie in de Nederlandse financiële wereld. Anders dreigt het toezicht op banken en verzekeraars te verslappen.

Dat blijkt uit een voordracht die drs. T. de Swaan, directeur van De Nederlandsche Bank, vanmorgen hield op een congres in Tilburg. DNB maakt zich vooral zorgen over het feit dat het toezicht bij financiële conglomeraten, die bank- en verzekeringsactiviteiten combineren, op het moment wordt uitgoefend bij de werkmaatschappijen. “De feitelijke macht in een concern berust bij de boven de werkmaatschappij functionerende holding”, aldus De Swaan.

In de laatste drie jaar heeft een ongekende schaalvergroting plaats gehad in de financiële wereld. ABN Amro maakt de dienst uit in de effectenwereld en de bedrijfskredieten. Internationale Nederlanden Groep combineert aandelenbezit in beursgenoteerde ondernemingen met de kredietverlening aan die ondernemingen en Rabo-Interpolis beschikt over het krachtigste binnenlandse netwerk. Samen beheersen deze conglomeraten meer dan tachtig procent van de Nederlandse markt.

Uitbreiding van de activiteiten van banken in niet-financiële deelnemingen baart de centrale bank eveneens zorgen. Op dit “glibberige pad” past een terughoudend beleid, aldus De Swaan. Bij dit soort transacties zal dan ook een limiet van 10 procent van het eigen vermogen per deelneming gelden. Het totaal van dergelijke deelnemingen mag 30 procent van het eigen vermogen niet te boven gaan, aldus De Swaan.

Internationaal worden de eerste stappen gezet voor een nieuw toezichtsbouwwerk op financiële conglomeraten. Een goed toezicht op de conglomeraten is veel complexer dan dat op het bankentoezicht omdat er verschillende partijen bij zijn betrokken. Op initiatief van het Bazelse Comité voor het bankentoezicht wordt getracht met de toezichthouders op het verzekerings- en effectenbedrijf een document tot stand te brengen dat de uitgangspunten aangeeft voor het toezicht op financiële conglomeraten.