Block: KLM vernietigt concurrenten

ROTTERDAM, 22 OKT. De KLM maakt zich schuldig aan "destructiepolitiek', zegt luchtvaartpionier John Block. Onder leiding van de KLM is volgens hem in Nederland sprake is van één groot luchtvaartkartel dat geen onafhankelijke maatschappijen naast zich duldt en concurrenten zo nodig "elimineert'. Ook de Amro bank, en later ABN Amro, zou als huisbankier van de KLM nauw bij deze praktijken zijn betrokken.

John Block, oud-topman van chartermaatschappijen Transavia en Air Holland, doet deze beschuldigingen in een interview met NRC Handelsblad aan de vooravond van de publikatie van zijn boek "Mijn Verhaal'.

Zowel de KLM als ABN Amro wijst de aantijgingen van Block met kracht van de hand. “Wij laten op dit moment alles wat in het boek staat voor rekening van de heer Block”, zei een woordvoerster van de KLM vanmorgen. Volgens ABN Amro staan de beschuldigingen van Block “op gespannen voet met de werkelijkheid”.

Volgens Block, die herfst vorig jaar bij Air Holland vertrok, heeft de KLM via deelname in Transavia en Martinair "een monopoliepositie' gecreëerd in de Nederlandse luchtvaart. In zijn boek staan de concept-notulen van een vergadering van de raad van commissarissen van Martinair uit 1974. Sluiting van Transavia was volgens Block destijds het ultieme doel van de KLM. De notulen vermelden: "Na enige discussie formuleert de heer Orlandini zijn oordeel door te zeggen dat ook de KLM nog steeds op het standpunt staat dat Transavia dient te verdwijnen en dat de algehele beleidslijn dient te zijn, zowel voor KLM als Martinair: To hell with Transavia.' Block suggereert verder dat de Amrobank zich heeft laten chanteren door de KLM bij de afwijzing van een reddingsplan voor Air Holland.

    • Max Christern
    • Frénk van der Linden