Banken eisen garantie rijk; Fokker kampt met geldnood, F70 in gevaar

ROTTERDAM, 22 OKT. Fokker heeft dringend behoefte aan werkkapitaal. Het uitblijven van een definitief akkoord over de overname door het Duitse Dasa en de tegenvallende verkoop van vliegtuigen stelt de vliegtuigbouwer voor financiële problemen.

De ontwikkeling van het nieuwe straalvliegtuig Fokker 70 loopt daarbij gevaar. De banken willen de kredietverlening aan Fokker, zolang de overname door Dasa niet rond is, alleen voortzetten als de overheid zich garant stelt. Over een tijdelijke garantstelling is volgens vakbondskringen in principe overeenstemming bereikt. Economische Zaken, Financiën en ook Fokkers huisbankier ABN Amro weigeren commentaar.

Woordvoerder E. van Veen van Fokker ontkende vanochtend berichten dat het bedrijf in acute geldnood verkeert en dat de salarisbetalingen problemen zouden opleveren. “Dat is pure kletskoek. Er is geen enkele aanleiding te twijfelen aan onze liquiditeitspositie”, zei hij. Ook de vakbonden menen dat er geen sprake is van een calamiteit en dat de lopende betalingen van Fokker voor een “afzienbare periode” zijn veiliggesteld.

De onderhandelingen met Dasa verkeren volgens Fokker nu echt in het allerlaatste stadium. Binnen enkele dagen moet duidelijk worden of de transactie doorgaat. In juli bereikten minister Andriessen (economische zaken), Fokker en Dasa een principe-akkoord. Afsproken werd dat Dasa de door Fokker geplande emissie van 13,2 miljoen aandelen (geraamde opbrengst 500 miljoen gulden) zou overnemen plus het overheidsbelang in Fokker (bijna 32 procent). Dasa zal langs deze weg 51 procent van de Fokker-aandelen verkrijgen. Over de prijs die Dasa voor aandelen zou betalen zijn toen geen afspraken gemaakt. Bovendien werd de F50 buiten het principe-akkoord gelaten. Juist deze twee punten vormen nu de knelpunten. De Nederlandse overheid wil toch enige garantie dat het F50-programma niet onmiddellijk wordt gestopt. Dasa is volgens een woordvoerder niet bereid tot een dergelijke garantie. Ook de prijs voor de Fokker-aandelen levert in de eindfase problemen op.

Zowel de vakbonden als betrokken Tweede Kamerleden erkennen dat de onderhandelingspositie van de overheid en Fokker op dit moment uiterst moeilijk is. Volgens P. van Bers van de Industriebond FNV ligt al een noodoplossing klaar voor het geval de overname niet doorgaat. Ook Tweede Kamerlid P. Rosenmuller (Groen Links) vindt het vanzelfsprekend dat de overheid Fokker niet laat zakken.

Om de problemen het hoofd te bieden kondigde Fokker eerder al een aantal ingrijpende maatregelen aan. Het produktietempo van de slecht verkopende Fokker 50 wordt verminderd. In plaats van de voorziene 68 stuks zullen in 92 en 93 in totaal slechts 58 van deze turboproptoestellen worden gefabriceerd.Ook besloot Fokker af te zien van de geplande produktieverhoging voor het straalvliegtuig F100.