Afluisteren van buitenaards leven officieel begonnen

Op 12 oktober, Columbus Day, begon de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA officieel aan haar systematische speurtocht naar radiosignalen van mogelijke andere beschavingen in het heelal. Het project, SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), is de culminatie van drie decennia van kleinschaliger projecten, die hoofdzakelijk werden gefinancierd door universiteiten en particulieren. De SETI-onderzoekers denken dat de ontvangst van signalen van een andere beschaving een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de mensheid zou zijn.

Niet bekend

Onderzoekers van NASA's Jet Propulsion Laboratory waren al in januari begonnen met het testen van de apparatuur. Het afluisteren van de hemel gebeurt op het noordelijk halfrond met de 305-meter radiotelescoop bij Arecibo op Puerto Rico (de grootste radiotelescoop ter wereld) en de 42-meter telescoop bij Greenbank. Op het zuidelijk halfrond gebruikt men de 64-meter telescoop bij Parkes in Australië. In 1996 zal men bij Greenbank kunnen overschakelen op de 100-meter telescoop die daar nu wordt gebouwd.

De NASA heeft in feite al sinds 1970 een bescheiden SETI-programma, voor de financiering waarvan soms flink moest worden geknokt. In 1981 werden de overheidsbijdragen zelfs voor één jaar stopgezet. Men twijfelde toen aan het nut van zulke luistercampagnes, omdat het helemaal geen must is dat er overal in het heelal leven voorkomt, zoals dat in de jaren zeventig door velen was verondersteld. En in 1990 ontsnapte het SETI-programma opnieuw aan een financiële drooglegging, nu als gevolg van overheidstekorten.

De nu begonnen luistercampagne kost ongeveer 100 miljoen dollar en zou tien jaar moeten duren. Of deze tijd ook zal worden volgemaakt is nog maar de vraag. Ieder jaar moet in het Huis van Afgevaardigden worden beslist over de fondsen voor het komende begrotingsjaar. De SETI-mensen hopen nu maar dat ook de "gewone' radio-astronomen profijt van hun project zullen hebben: dat zou de kansen op blijvende financiering wellicht vergroten. Het afspeuren van de radiohemel op zoveel frequenties tegelijk is nog nooit eerder gebeurd en zou best eens een aardige spin off kunnen opleveren.

    • George Beekman