Verscherpt betalingsbeleid moet miljoenen besparen; Philips betaalt rekening later

ROTTERDAM, 21 OKT. Het elektronica-concern Philips zal zijn leveranciers in de toekomst later betalen en de vorderingen bij afnemers sneller innen. De aanscherping van het betalingsbeleid die vanmiddag door Philips is bevestigd, moet jaarlijks tientallen miljoenen guldens aan besparingen opleveren.

Het stringentere crediteuren- en debiteurenbeleid is een onderdeel van de grootscheepse Operatie Centurion, waarmee Philips sinds twee jaar probeert om de kosten omlaag te brengen. Philips zal alle managers van het concern in een brief vragen het betalingsbeleid bij hun werkmaatschappijen kritisch door te lichten.

“Het betalingsbeleid is nog een punt van overleg tussen de Philips-werkmaatschappijen enerzijds en de zakelijkke relaties anderzijds. Het is dus niet zo dat Philips nu een algemene maatregel heeft afgekondigd die meteen overal wordt ingevoerd. Het management is gevraagd om te kijken of in een land of bij een klant de verhouding tussen betalen en betaald worden wel klopt”, zegt woordvoerder H. Elzerman.

Leveranciers van Philips, die nu binnen 30 dagen betaald krijgen, moeten voortaan 45 dagen wachten. Op die manier kan Philips 15 dagen langer rente trekken over het geld, wat op jaarbasis tientallen miljoenen in het laatje brengt. Elzerman: “Of die 30 dagen-termijn nu voor alle Philips-vestigingen in de wereld geldt, weet ik niet, dus die 15 extra dagen zullen niet overal gelden. Bovendien zullen leveranciers bij de onderhandelingen zelf misschien ook nog eisen stellen”.

Philips neemt ook maatregelen om afnemers eerder over de brug te laten komen met hun betaling voor geleverde spullen. In enkele landen wachten debiteuren soms maanden met betalen, met als grote uitschieter Italië waar betalingstermijnen van 90 tot 120 dagen worden gehaald. Elzerman: “De betalingsmores lopen nogal uiteen in de diverse landen, tussen laat ik zeggen Spanje en Noorwegen. De manier waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd kunnen daardoor ook van land tot land verschillen”.