Toeloop van illegalen houdt aan in Amsterdam

AMSTERDAM, 21 OKT. De toeloop van illegalen op het bevolkingsregister in Amsterdam houdt aan. Vanochtend stonden ruim 200 buitenlanders in de rij voor de deur van het register aan de Herengracht. Zij zeggen slachtoffer te zijn van de Bijlmerramp. Hoewel de officiële aanmeldingstermijn zaterdag is gesloten denken zij alsnog in aanmerking te komen voor de speciale procedure die is ingesteld voor illegale slachtoffers van de ramp.

Volgens de waarnemend directeur T. Kersten is er sprake van een misverstand onder de illegalen die zich aanmelden. “Zij denken dat de procedure nog loopt.” Gisteren maakte het stadhuis bekend dat zich na zaterdag nog ongeveer 400 mensen hebben gemeld.

Voor de illegalen die zich momenteel melden gaat de deur volgens Kersten zeker niet dicht. Zij worden geregistreerd en uitgenodigd voor een gesprek in de loop van de week. Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden waarom zij in Nederland willen verblijven en wat zij in de toekomst willen doen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente geldt voor alle mensen die zich te laat aanmelden en in aanmerking willen komen voor een verblijfsvergunning dat de reguliere procedure in gang wordt gezet. “Dat betekent bijvoorbeeld dat zij ook een bezoek aan de vreemdelingenpolitie moeten brengen. Slachtoffers die zich vóór zaterdag aanmeldden hoeven dat niet.”

De slachtoffers moeten tevens aantonen dat zij op het moment van de ramp in een van de getroffen flats woonden. Volgens de gemeentewoordvoerder moeten zij zoveel mogelijk bewijsmateriaal aanvoeren. “ Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld aan het adres gerichte correspondentie.”

Een uit Ghana afkomstige man staat in de rij met een brief van het RIAGG. “Hierin staat dat ik onmiddellijk na de ramp om hulp heb gevraagd. De Ghanees durfde zich "uit angst' niet voor zaterdag te melden. Maar nu zijn vrienden ook naar het bevolkingsregister gaan wil hij die stap wel nemen. “Als zoveel mensen zich melden is het gevaar kleiner dat wij terug worden gestuurd.”

Een Pakistaan meldde zich te laat omdat volgens hem de informatie slecht werd verspreid. Hij zegt pas gisteren van vrienden te hebben gehoord dat hij in aanmerking kon komen voor een verblijfsvergunning. Volgens Kersten is de informatie zeer breed verspreid onder de hulpverleners en op de kabel. “Natuurlijk is het moeilijker om illegalen te bereiken.”

Vanochtend stonden in de rij voor het stadhuis illegalen van zeer uiteenlopende nationaliteiten. Zij waren voor het merendeel afkomstig uit Ghana, Turkije, Bangladesh, China en India. Onder hen bestond de indruk dat de Ghanezen het grootst in aantal waren. Kersten onthoudt zich hierover van commentaar.