Soeharto

JAKARTA, 21 OKT. De Indonesische president Soeharto steunt het plan van de regerende Golkar-partij hem opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. (AP/Reuter)