Socialisten vormen een Europese partij

BRUSSEL, 20 OKT. De socialistische partijen in Europa maken begin november in Den Haag een begin met de vorming van een Europese partij.

Op een congres van wat nu nog de Unie van Europese socialistische partijen heet, wordt dan besloten om de statuten ingrijpend te wijzigen. Voor Nederland en Vlaanderen zal de naam van de nieuwe partij vermoedelijk Europese Sociaal-Democratische Partij luiden. Gistermiddag maakte de vice-voorzitter van de confederatie, de Nederlandse PvdA-fractieleider Th. Wöltgens, in Brussel bekend dat de nieuwe partij de eis laat vallen alleen bij unanimiteit beslissingen te kunnen nemen. Op dezelfde terreinen waar volgens het Verdrag van Maastricht meerderheidsbesluiten in de ministerraad mogelijk zijn, zullen ook de Europese socialisten voortaan zo besluiten. In de nieuwe partij zal nog sprake moeten zijn van een gekwalificeerde meerderheid van 65 à 70 procent van de stemmen. Wöltgens sprak van een “bijna revolutionaire doorbraak” in een organisatie van 14 partijen die door hun sterk nationale oriëntaties tot nu toe minder makkelijk dan liberalen en christen-democraten tot integratie wisten te komen. Die twee groeperingen kennen al één Europese partij. Bij de socialisten gaat het voorlopig nog om een “partij van partijen”, aldus Wöltgens. Het is nog niet mogelijk om als individu lid te worden van de ESP. Het bureau van de Unie ging gisterochtend akkoord met het voorstel dat Wöltgens mede heeft voorbereid. Naar verwachting zullen in Den Haag ook Zweden en Finland lid worden van de nieuwe partij. Oostenrijk is tot nu toe het enige niet EG-land dat lid is van de Unie.