Simons wenst lagere groei bij psychotherapie

GIESSENBURG, 21 OKT. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil dat de Riagg's, de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, gaan bepalen of iemand in aanmerking komt voor psychotherapie. Op deze manier verwacht hij de kosten van deze vorm van behandeling beter te kunnen beheersen.

Op een spreekbeurt in Giessenburg, bij Gorinchem, sprak Simons gisteravond van een “onbeheersbare groei” bij de uitgaven voor psychotherapie. Deze wordt volgens hem vooral veroorzaakt doordat de psychiaters de mogelijkheid hebben om te werken met "hulppersoneel' (psychologen) dat ook zelfstandig, maar ook voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de psychiaters, psychotherapie mag verlenen. Aan psychotherapie wordt als onderdeel van specialistische uitgaven het dubbele uitgegeven van wat Simons wenselijk vindt.

Binnenkort bespreekt de staatssecretaris met betrokkenen zijn voorstel om de Riagg's als bewaker van de toegang tot de psychotherapie te laten fungeren. De Riaggs zouden daar een budget voor moeten krijgen, vindt Simons. Th. Festen, algemeen secretaris van de overkoepelende organisatie van Riagg's (NVAGG), noemt de voorstellen van Simons aannemelijk. Simons kondigde al eerder bezuinigingen op de ambulante psychotherapie aan, een voorziening waar alle Nederlanders via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor verzekerd zijn. Simons wil de eigen bijdragen voor psychotherapie verhogen en het maximum aantal zittingen dat voor vergoeding in aanmerking komt beperken van negentig tot 52.

De staatssecretaris sprak in Giessenburg ook over mogelijke nieuwe maatregelen om de uitgaven voor specialistische hulp te beperken. Hij wil fors ingrijpen, nu al jaren achtereen veel meer aan specialistische hulp wordt uitgegeven dan geraamd.

De medisch specialisten moeten in 1993 in de vorm van tariefverlagingen 384 miljoen gulden inleveren. Tariefverlagingen bieden echter geen oplossing, meent Simons. Lagere tarieven leiden immers tot extra verrichtingen om zo het inkomen op hetzelfde niveau te houden. Structurele maatregelen zijn derhalve nodig, vinden zowel Simons als de specialisten.

Eerder al maakte Simons bekend dat hij af wil van de betaling per verrichting. Het declaratiesysteem moet volgens hem op de helling. Hij pleitte voor een vereenvoudigd systeem, bijvoorbeeld gebaseerd op de tijd die een specialist met een patiënt bezig is. Simons zei ook te denken aan de invoering van een consult- of advieskaart. Daarmee wordt een patiënt één keer door de huisarts naar een specialist doorverwezen, uitsluitend voor advies, om te voorkomen dat de patiënt “direct in handen van de specialist valt en helemaal in het medische circuit terechtkomt.”

De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) ziet de suggesties van Simons als een goede bijdrage aan een open discussie over het kostenvraagstuk, aldus een woordvoerster. Een aantal van de voorgestelde maatregelen is ook binnen de LSV besproken.