Senaat stelt deel beschouwingen uit

DEN HAAG, 21 OKT. De algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer die volgende maand zouden worden gehouden, worden uitgesteld tot februari volgend jaar. Kamervoorzitter Tjeenk Willink heeft daar gisteren na overleg met de fractievoorzitters toe besloten.

Aanleiding vormen de onzekere economische ontwikkelingen die het kabinet dwingen de rijksbegroting aan te passen. Volgende maand wil het kabinet bekend maken welke wijzigingen nodig zijn. De Senaat wil deze plannen eerst afwachten. De algemene politieke beschouwingen worden wel volgens plan in het midden van november gehouden.

In de Tweede Kamer vroeg gisteren het VVD-Kamerlid J. Franssen namens alle niet-regeringspartijen om uitstel van de stemmingen over de begrotingshoofdstukken, totdat de regering de aanpassingen van het financiële kader bekend heeft gemaakt. CDA en PvdA stelden zich echter op het standpunt dat de begroting nu eenmaal officieel is ingediend en normaal door de Kamer moet worden behandeld. Kamervoorzitter Deetman zei dat hij zou informeren op welke manier de regering wijzigingen in de begrotingen zal gaan aanbrengen. Morgen zal de Kamer beslissen of dat aanleiding geeft tot uitstel van de stemmingen. Deze week wordt de begroting van VROM door de Kamer behandeld. Normaal gesproken brengt de Kamer deze dan volgende week of de week daarop in stemming. De wijzigingen van het kabinet worden echter niet voor half november verwacht. Dan pas zal ook duidelijk worden welke begrotingen gewijzigd worden en welke niet.