Publiek speelt mee bij therapeutisch theater

Voorstelling: Mickey Mouse, Don Quijote, and the others... door Bolek Polivka Compagnie. Tekst en regie: Bolek Polivka; spel: Bolek Polivka, Carlos Trafic, Luk D'Heu, e.a. Gezien: 17/10 Schouwburg Leiden. Tournee: okt/dec/apr.

Wie niet het risico wil lopen tijdens Mickey Mouse, Don Quijote, and the others... plotseling het podium opgetrokken te worden, doet er verstandig aan ergens achter in de zaal te gaan zitten, of desnoods in het midden van een rij. Iedereen die vooraan zit of een stoel heeft gekozen langs het gangpad heeft een gerede kans een schijnwerper op zich gericht te krijgen. Degene die zich in deze situatie gemanoeuvreerd ziet, weet dat verder tegenstribbelen zinloos is en kan niet anders dan de hem opgedrongen rol in het stuk accepteren.

Het is een beproefde formule die steevast hilarische reacties ontlokt aan de toeschouwers die, anders dan het willoze slachtoffer, tot hun opluchting de dans zijn ontsprongen. Het is ook een handige manier het publiek actief te betrekken bij een spel waarvan bij aanvang is gezegd dat het voor de deelnemers therapeutische waarde heeft en dat enige medewerking van onze kant op prijs wordt gesteld.

Mickey Mouse, Don Quijote, and the others... is opgezet als een toneelstuk in een toneelstuk. De directeur van een ontwenningskliniek voor alcoholverslaafden kondigt aan dat de patiënten onder zijn leiding een toneelbewerking van Don Quichot zullen opvoeren. De opvoering is onderdeel van een toneelcursus die bedoeld is de mensen van hun alcoholprobleem af te helpen.

Al gauw merkt de regisseur tot zijn niet geringe wanhoop en ergernis dat hij zichzelf en zijn patiënten met een haast onmogelijke opdracht heeft opgezadeld. De acteurs stellen zich, gefrustreerd door het drankverbod, onwillig op en blijken vaak niet bij machte hun tekst te onthouden. Bovendien ontstaat geregeld verwarring doordat men elkaar aanspreekt in een mengelmoes van gebroken Engels, Vlaams en Spaans.

De Tsjechische mimespeler en clown Bolek Polivka, die Mickey Mouse, Don Quijote, and the others... heeft geschreven en geregisseerd, speelt zelf de hoofdrol. Samen met drie landgenoten, de Vlaming Luk D'Heu en de Argentijn Carlos Trafic heeft hij een uitbundige, slapstickachtige voorstelling gemaakt waarin misverstanden met zorg worden gecultiveerd. Niet alleen de avonturen van Don Quichot en Sancho Panza staan daarvoor garant, maar ook een als Mickey Mouse verklede inspeciënt die op gezette tijden de voorstelling komt verstoren. Het is een goedmoedige en voorspelbare vorm van humor die aanleiding geeft tot veel vreugde in de zaal.

Een grotere verdienste van de makers is wat mij betreft de sobere maar stijlvolle vormgeving van de voorstelling. De belichting speelt daarbij een belangrijke rol en tovert op het achterdoek soms een mooi schimmenspel waarbij de contouren van de lange, magere Don Quichot en zijn ronde schildknaap karikaturale proporties aannemen. Ook het terugkerende beeld van het tweetal dat tegen een donkerblauwe achtergrond op paard en ezel voort sjokt is zeer de moeite waard.

    • Noor Hellmann