NAVO: concurrentie vredesoperaties minder

GLENEAGLES, 21 OKT. De ministers van defensie van de NAVO-landen willen voorkomen dat bij vredesoperaties verschillende samenwerkingsverbanden zoals NAVO en WEU elkaar beconcurreren. In december zullen NAVO-stafofficieren plannen gereed moeten hebben voor aard en omvang van toekomstige vredesoperaties. Begin volgend jaar zullen de ministers samen met hun collega's van het voormalige Warschau-pact in de Noord-Atlantische Samenwerkings Raad overleggen hoe eenheden uit Oost-Europa bij vredesoperaties ingezet kunnen worden. Daartoe hebben de ministers besloten tijdens een bijeenkomst van de zogeheten Nuclear Planning Group (NPG) in het Schotse Gleneagles.

Op deze 52-ste zitting van de NPG - in 1966 opgericht om in kleine kring van gedachten te wisselen over strategie en de groeiende rol van kernwapens binnen de NAVO - werd tevens besloten meer aandacht te besteden aan opleiding voor de taak van vredeshandhaving. “Wij zullen beter moeten leren om ons door conflicten heen te praten en geweld tot het uiterste te vermijden”, aldus generaal Van der Vlis, de chef van de Nederlandse defensiestaf na afloop. Voor die omschakeling is het nodig dat de politieke leiders een duidelijker signaal aan de militaire commandanten geven wat precies de bedoeling is bij vredesoperaties. Ook minister Ter Beek gaf aan dat WEU en NAVO structureel beter moeten samenwerken voordat besloten wordt tot deelneming aan vredesoperaties. Hij waarschuwde voor een “proliferatie van bondgenootschappen die elkaar op de groeiende markt van vredesoperaties beconcurreren”.

In de komende weken, zo liet de Britse minister van defensie Rifkind weten, zal in de Noord-Atlantische Raad opnieuw een poging worden gedaan om Frankrijk bij de vredesoperatie van de NAVO volledig te betrekken. Frankrijk heeft zich teruggetrokken uit de militaire structuur van de NAVO en komt niet naar de bijeenkomsten van de NPG.

    • Willebrord Nieuwenhuis