Ministers laken activiteiten korpschef Sittard

DEN HAAG, 21 OKT. Minister Hirsch Ballin (justitie) en minister Dales (binnenlandse zaken) vinden de commerciële nevenactiviteiten van korpschef E. Nicoll van de gemeentepolitie van Sittard “een ontoelaatbare verstrengeling van publieke verantwoordelijkheden en private, commerciele belangen”.

De ministers schrijven dat in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Brouwer van Groen Links. Volgens de ministers wordt bezien of disciplinaire maatregelen tegen de korpschef gewenst zijn. Nicoll exploiteerde sinds begin 1988 samen met een adjudant van politie in Sittard op commerciële basis het Opleidingsinstituut voor Politie- en Bewakingspersoneel (OPB). Daarnaast was Nicoll samen met drie ambtenaren vennoot van een commercieel computerbedrijf. De activiteiten van Nicoll zijn volgens burgemeester J.J.G. Tonnaer van Sittard in strijd met het ambtenarenreglement. Hij acht het echter “volstrekt onaannemelijk” dat Nicoll of een van zijn ambtenaren worden ontslagen.