Milieukringen ontevreden over afvalbesluit

UTRECHT/ LUXEMBURG, 21 OKT. In milieukringen is met ongenoegen gereageerd op het besluit van de EG-ministers van milieu om het vrije verkeer van goederen per 1 januari 1993 niet te laten gelden voor gevaarlijk afval.

De milieu-organisatie Greenpeace meent dat de exportbeperkingen voor gevaarlijk afval lang niet ver genoeg gaan om landen in Oost-Europa en de Derde wereld te beschermen. Op de zogeheten groene lijst met wel reclyceerbaar afval, dat dus geëxporteerd mag worden, komen ook dodelijke stoffen als lood, cadmium en beryllium voor. Greenpeace vreest dat afvalhandelaren zich steeds meer als "recycleer-bedrijven' zullen presenteren. De organisatie noemt voorbeelden van de export van in de EG verboden pesticiden voor "hergebruik' naar Oost-Europa en het verbranden van batterijen in Egypte voor energie "herwinning'.

De milieu-organisatie spreekt van “pure hypocrisie”. “De Gemeenschap beschermt zichzelf, terwijl de ontwikkelingslanden de aard van het afval niet kunnen controleren. Dit is een tragische dag voor de Derde wereld en Oost-Europa”, zo schrijft Greenpeace in een verklaring.

Greenpeace is van mening dat het verbod op transport van afval dat niet recycleerbaar is, de handel in afval niet zal beperken. “Er zullen eenvoudigweg meer afvalhandelaren komen die zich "recycler' noemen, aldus de milieubeweging.

Ook de Stichting Natuur en Milieu constateert een “lek” in de maatregel. Volgens de stichting is het niet duidelijk wat precies moet worden verstaan onder herbruikbaar afval. “Als slechts 10 procent van een produkt opnieuw te gebruiken is mag het toch naar een Derde-wereldlaand worden getransporteerd als recycleerbaar afval, terwijl 90 procent van het produkt dan wordt gedumpt in dat land. Dat vinden wij een slechte zaak”, aldus een woordvoerder van Natuur en Milieu.