Japanse machtsstrijd woedt voort

TOKIO, 21 OKT. De machtsstrijd om de opvolging van Shin Kanemaru, de gevallen leider van de regerende Liberaal Democratische Partij, die vandaag haar laatste ronde zou ingaan, heeft een nieuwe climax bereikt. Minister Tsutomu Hata van financiën heeft zich vandaag officieel kandidaat gesteld namens de groep van Ichiro Ozawa, nadat de laatste zich terugtrok als kandidaat.

Daarmee heeft Hata zijn neutrale positie opgegeven en is hij onaanvaardbaar geworden voor de anti-Ozawa groep, die Keizo Obuchi officieel kandidaat heeft gesteld. “Een politicus moet durven zijn leven te riskeren”, zo verdedigde Hata zijn opmerkelijke stap.

De Ozawa-groep kwam vanmorgen bijeen in een hotel in Tokio voor een "oppep'-bijeenkomst, waar de televisiecamera's gul lachende gezichten toonden, alsof de strijd was gestreden en de buit binnen was. Geen wonder, want meer dan de helft van de leden van de Takeshita-factie, de grootste factie binnen de LDP die sinds haar oprichting in 1987 in Japan de politieke dienst uitmaakt, was komen opdagen. Dat wil zeggen de helft van de leden van de factie in het Lagerhuis. De leden van de factie in het Hogerhuis zouden unaniem Keizo Obuchi steunen van de anti-Ozawa-groep.

Het uitvoerend comité van de Takeshita-factie, bestaande uit acht man, moet de uiteindelijke keuze maken. Dit comité, waarin vertegenwoordigers van de Ozawa-groep en de anti-Ozawa-groep zitten, wordt voorgezeten door Ozawa zelf. Tot nu toe is de stemverhouding in dit comité vier tegen drie voor Obuchi, waarbij één lid nog niet heeft gezegd aan wiens kant hij staat. Maar het comité, dat voortdurend in conclaaf bijeen is, kan de krachtsverhoudingen in de factie niet negeren. Vanavond zou het comité weer om de tafel gaan zitten om de knoop door te hakken.

Dat Ozawa zelf heeft bedankt voor de nominatie van factieleider wordt door waarnemers als een tactische manoeuvre gezien. “Het is nog een beetje te vroeg”, zei Ozawa, doelend op zijn vaste voornemen zich tot leider te laten kiezen als noch Hata noch Obuchi wordt verkozen.

    • Paul Friese