Jacob Kohnstamm zag de eerste president van zijn generatie

DEN HAAG, 21 OKT. Als de polls gelijk krijgen, is mr. Jacob Kohnstamm (D66) het Tweede-Kamerlid dat de toekomstige president van de Verenigde Saten, Bill Clinton, naar alle waarschijnlijkheid het beste kent.

In 1983 heeft Kohnstamm tijdens een studiereis anderhalve dag doorgebracht als toegevoegd lid in de persoonlijke staf van Bill Clinton in Little Rock van de staat Arkansas. Kohnstamm had de journalist David Broder van de Washington Post gevraagd om de naam van de “eerste president van de Verenigde Staten van mijn generatie”.

De D66'er zegt onder de indruk te zijn geraakt van de persoon Clinton. “Een zeer benaderbare en sympathieke man, democraat in hart en nieren, wars van oubollig machtsvertoon en met een zeer heldere en overtuigende politieke boodschap: zoveel mogelijk aandacht geven aan onderwijs was zijn parool omdat alleen daardoor de scherpe sociale, economische en financiële verschillen tussen blanke en zwarte mensen in Arkansas verminderd konden worden. En daarvoor was, gegeven de rassenrellen in Little Rock, in de jaren zestig en zeventig, alle reden”, zegt Kohnstamm.

Clinton is volgens het Kamerlid naar Europese maatstaf het beste te omschrijven als “een linkse liberaal”. Kohnstamm verbaasde zich tijdens de verkiezingscampagne destijds over de grote aandacht die moest worden gegeven aan fondsenwerving. “Als tweede punt was er de grote allesoverheersende vraag tijdens de campagne: hoe kan een toekomstige gouverneur van Arkansas nu toch een fatsoenlijke bestuurskracht aan de dag leggen als hij er niet eens in geslaagd is zijn vrouw ervan te weerhouden om haar meisjesnaam te blijven voeren?”

Sindsdien is er volgens Kohnstamm niet veel veranderd. De thema's zijn ongewijzigd en ook het “kleinburgerlijk gedoe” over de rol van Hillary Clinton speelt nog steeds een rol. Een reden te meer om op Clinton te stemmen, is volgens de D66'er dat hoe dan ook dient te worden uitgesloten dat vice-president Quayle in een noodgeval het roer van Bush overneemt.