Huis Frico Domo op orde met offer werknemers

ROTTERDAM, 21 OKT. De werknemers van Frico Domo blijven waarschijnlijk gevrijwaard van gedwongen ontslag. Waarschijnlijk, omdat de directie weigert een garantie af te geven. Daarvoor moet het personeel wel alle extra's die bovenop de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de zuivel liggen, inleveren.

Begin deze week kwamen vakbonden en directie van Frico Domo tot een principe-akkoord voor een sociaal plan. Daarin staat ondermeer dat een speciaal reorganisatiefonds wordt opgericht. De directie stort daarin een “substantieel bedrag”, de werknemers leveren op hun beurt ook een flinke bijdrage. Om hoeveel geld het gaat, willen zowel bonden als directie niet kwijt.

In het kader van de grootscheepse reorganisatie "Huis op Orde' moeten de komende twee jaar ruim 1.200 arbeidplaatsen bij de zuivelcoöperatie verdwijnen. Daartoe wil de directie ondermeer de kaasfabrieken in Tuk en Oosterzee sluiten, hetgeen 450 arbeidplaatsen kost. De totale sanering moet 90 miljoen gulden opleveren.

Vandaag zijn de voedingsbonden van FNV en CNV voor het eerst de fabrieken langs gegaan om het sociaal plan aan de werknemers voor te leggen. “Het belooft een moeilijke discussie te worden”, zegt bestuurder H. Amperse van de Industrie- en voedingsbond CNV. “De leden hebben best in de gaten ze in de komende jaren meer dan een pakje sigaretten kwijtraken.” Vooral de werknemers van het voormalige CCFriesland - eind 1990 gefuseerd met Noord Nederland tot de zuivelcoöperatie Frico Domo - hebben veel extra's die bovenop de zuivel-CAO liggen.

De extra toeslag bovenop de al bestaande toeslag voor een zaterdagdienst moet bij voorbeeld worden ingeleverd. Ook wordt de eindejaarsuitkering van 3,7 procent omgezet in een nominaal bedrag. Dat houdt in dat werknemers hun uitkering volgend jaar niet zien groeien, maar voor de komende jaren aan hetzelfde bedrag vastzitten. Het zijn kleine regelingen, maar volgens Amperse leveren ze veel geld op. “Het gaat tenslotte om honderden werknemers.” Bij Frico Domo werken in Nederland 4300 en wereldwijd 7300 mensen.

Eén ding staat voor de vakbonden overeind; bij uitvoering van de maatregelen en het opzetten van het reorganisatiefonds zijn gedwongen ontslagen van de baan. Bij Frico Domo denkt men daar anders over. Woordvoerder P. den Oudsten: “Wij zeggen niet dat gedwongen ontslagen van tafel zijn, maar we gaan er vanuit dat wanneer dit pakket maatregelen wordt uitgevoerd, het zonder gedwongen ontslagen moet kunnen.” Bij de Industrie- en Voedingsbond CNV reageert Amperse strijdlustig. “De eerste de beste die toch met gedwongen ontslagen komt, komt ons vierkant tegen.”

De strijdlustige taal van de vakbonden staat haaks op de taal van de centrale ondernemingsraad (COR). Nadat de sluiting van de kaasfabrieken in Tuk en Oosterzee bij de COR op veel weerstand stuitte, ging de raad gisteren toch akkoord. Volgens de COR heeft de directie van Frico Domo de verschillende vragen naar tevredenheid beantwoord. Een onverstandige beslissing, meent de Voedingsbond FNV, die de noodzaak tot reorganisatie en het daaraan gekoppelde verlies van 1200 arbeidsplaatsen ernstig in twijfel blijft trekken.

Het is echter de vraag of de directie, wanneer zij vasthoudt aan uitvoering van de reorganisatie, een "vierkante' vakbeweging tegenover zich vindt. De staking bij het concern in dit voorjaar heeft diepe wonden tussen de werknemers geslagen, welke maar moeizaam helen. De leden van de Industrie- en Voedingsbond CNV besloten toen wel aan het werk te gaan, terwijl hun collega's van de Voedingsbond FNV staakten voor behoud van de VUT-leeftijd op 59 jaar. De FNV-bond zag zich uiteindelijk genoodzaakt de staking af te blazen.