HU JINTAO; Model-communist

PEKING, 21 OKT. Sinds Voorzitter Mao Zedong in 1973 het "revolutionaire wonderkind' Wang Hongwen op 36-jarige leeftijd tot een van de zeven leden van het staand comité van het politburo en een van de zes vice-voorzitters van de partij benoemde is er niet meer zo'n spectaculaire "helikopter-promotie' geweest als de toetreding, eergisteren, van de 49-jarige Hu Jintao tot dit hoogste partij-orgaan.

Analysten hebben na drie dagen nog geen consensus bereikt waar deze vrijwel onbekende - naar Chinese politiek-culturele begrippen - "adolescent' zijn verheffing aan dankt. Aangezien Hu, van opleiding hydraulisch ingenieur, in 1982 eerste secretaris van de Communistische Jeugdliga werd, hebben waarnemers aangenomen dat hij tot het netwerk van de toenmalige liberale partijleider Hu Yaobang behoorde. De oude Hu had die functie van 1950 tot 1964 bekleed en het bleef een deel van zijn machtsbasis.

Archief-onderzoekers in Hongkong hebben de afgelopen dagen echter Hu's loopbaan voor 1982 in kaart gebracht en daaruit blijkt dat hij in de jaren zeventig, toen hij hoofd was van een economisch bureau in de arme noordwestelijke provincie Gansu, "ontdekt' is door Chen Yun, de conservatieve rivaal van Deng Xiaoping. Chen wees hem aan om voor centrale topfuncties getraind te worden. In 1985 werd hij de jongste provinciale partijsecretaris van China en wel van de al even arme zuidwestelijke provincie Guizou.

Na de tweede golf van separatistische onlusten in Tibet in december 1988 werd hij tot partijsecretaris van het straatarme boeddhistische Himalaya-rijk benoemd. Er is niets concreets bekend over zijn staat van dienst daar, behalve dat hij een groot deel van de tijd met ziekteverlof is geweest omdat hij het klimaat niet kon verdragen.

Volgens de onafhankelijke kwaliteitskrant Ming Pao uit Hongkong dankt Hu zijn nieuwe promotie niet aan prestaties, maar aan zijn gehoorzaamheid en zijn politieke vaagheid. De samenstelling van het politburo en staand comité is immers een compromis geweest tussen de twee hoogbejaarde "king makers' Deng Xiaoping en Chen Yun. Ming Pao beschrijft Hu als een model-communist die nooit opinies geeft en altijd luistert. “Een bemiddelaar ten koste van principes in de traditie van wijlen premier Zhou Enlai”, aldus Ming Pao.

    • Willem van Kemenade