Helmen en vesten

EIND JAREN VIJFTIG werd het politieke debat in Nederland geruime tijd beheerst door de helmenaffaire bij het Directoraat Materieel Landmacht. Een staatssecretaris moest aftreden. 256.000 helmen, 280.000 gasmaskers en 16.691 paar gevechtsschoenen bleken na levering niet te voldoen aan de gestelde normen.

De zaak van de kogelwerende vesten die nu met betrekking tot "onze jongens' in en rondom Sarajevo speelt, is van een andere orde. Maar opnieuw blijkt dat verantwoordelijke instanties zich weinig gelegen laten liggen aan het heil van Jan Soldaat. Speelde in de helmenaffaire nonchalance waarschijnlijk de hoofdrol, in de kwestie van de vesten gaat het om geborneerdheid.

Het oppercommando van de strijdkrachten heeft lange tijd volgehouden het beter te weten. De Nederlandse militairen in de Bosnische frontlijn hadden volgens de bevelvoerders voldoende bescherming dankzij de standaardvesten - bedoeld tegen lichte scherfwerking - waarmee zij waren uitgerust. Dat de manschappen het vooral van sluipschutters te verduren kregen en dat de uitrusting tegen hun vuur niet opgewassen was, sterker, dat er in het vaderland een type vest beschikbaar was dat wel enig soelaas biedt, mocht de generaals niet vermurwen.

Gisteren hebben zij dan ten slotte een zwaai gemaakt. In eerste instantie op de meest bedreigde posten kan het standaardvest worden ingeruild. Ja, er is zelfs een betere helm beschikbaar. De legerleiding is door het oog van de naald gekropen - er is nog niemand het slachtoffer geworden van haar traagheid.