FNV wil een vierdaagse werkweek voor ouderen

ROTTERDAM, 21 OKT. Betaalde arbeid voor oudere werknemers is op dit moment zo onaantrekkelijk, dat bijna iedereen gebruik maakt van de regeling voor vervroegd uittreden (Vut).

Een vierdaagse werkweek voor werknemers van vijftig jaar en ouder is daarom een belangrijk middel om het werk aantrekkelijker te maken. Dit heeft voorzitter Stekelenburg van de vakcentrale FNV vanmiddag op een congres over seniorenbeleid in Utrecht gezegd.

De vakcentrale blijft vasthouden aan de Vut, waardoor werknemers vanaf 60 jaar vrijwillig de onderneming kunnen verlaten. Werkgevers hebben in het verleden al meerdere malen aangegeven de Vut te willen afschaffen. Volgens Stekelenburg is de Vut slechts één poot van het ouderenbeleid. Andere onderdelen van het ouderenbeleid zouden minstens evenveel aandacht moeten.

Op hetzelfde congres stelde minister De Vries (sociale zaken) op de lange termijn een stimuleringsbeleid te ontwikkelen dat gericht is op het aan het werk houden van ouderen die willen werken. De Vries beklaagde zich over het feit dat van de mannen tussen de 55 en 64 jaar in Nederland nog maar 40 procent betaalde arbeid verricht. In de overige EG-landen ligt dat minstens 5 tot 30 procent hoger, meent de minister.

De FNV-voorzitter stelt dat de Vut, indien gesoleerd van andere opvangregelingen voor ouderen, betaalbaar is. Maar hij wijst ook op andere regelingen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) die, als gevolg van een sterk vergrijzende bevolking, steeds duurder worden. “Op een gegeven moment kan de optelsom te veel worden. Er zijn grenzen aan de solidariteit.”

Het aantal werkenden onder de zestig-plussers moet daarom toenemen, betoogde Stekelenburg vanmiddag. “Dat vereist een seniorenbeleid dat het werken voor ouderen weer aantrekkelijk maakt. Een goede optie is de deeltijd-Vut. Met deze optie erbij kun je kiezen voor òf helemaal ophouden, of gedeeltelijk doorwerken.”

Daarnaast zorgt een vierdaagse werkweek voor werknemers van vijftig jaar of ouder tegelijkertijd voor uitbreiding van de werkgelegenheid, hetgeen de vakbeweging, centrale werkgeversorganisaties en onafhankelijke kroonleden afgelopen vrijdag in een werkgroep van de Sociaal-Economische Raad nog als belangrijk punt op de economische agenda voor de jaren negentig plaatsten. Een vierdaagse werkweek voor ouderen heeft bovendien als bijkomend voordeel dat alle know-how niet in één klap wegvloeit, meent de vakcentrale.