EG werkt aan betere controle op hormonen

BRUSSEL, 21 OKT. De Europese Commissie komt met nieuwe voorstellen voor een betere controle op de naleving van het EG-verbod op het gebruik van groeihormonen in de veehouderij. Dat heeft een woordvoerder van de Commissie vanochtend gezegd.

Volgens de woordvoerder legt de Commissie de laatste hand aan een studie over de manier waarop de twaalf lidstaten controle uitoefenen op naleving van het verbod op hormonen. Uit die studie blijkt dat in verscheidene lidstaten de controle weliswaar is verbeterd, maar nog niet waterdicht is. De woordvoerder ontkent evenwel met klem dat er aanwijzingen zijn dat in de EG op grote schaal gebruik wordt gemaakt van hormonen in de vleesproduktie. Verhalen daarover noemt hij “ongegrond” en ingegeven door een zucht naar publiciteit.

De Nederlandse Europarlementariër Eisso Woltjer (PvdA) heeft de Europese Commissie inmiddels gevraagd om op de vergadering van het Europese Parlement, volgende week in Straatsburg, tekst en uitleg te komen geven over de bevindingen en conclusies van het EG-onderzoek. Hij doet dit naar aanleiding van de recente aanslag in België op een dierenarts die was betrokken bij de controle op hormoongebruik.

De woordvoeder van de Commissie zei vanochtend dat het nog niet zeker is of de verantwoordelijke landbouw-commissaris MacSharry in Straatsburg zal verschijnen. Dat hangt af van het verloop van de GATT-onderhandelingen. Ook is nog niet beslist of het volledige rapport van de Commissie in de openbaarheid zal worden gebracht.

Volgens sommige bronnen blijkt uit de studie dat het hormonenverbod wel degelijk op grote schaal wordt overtreden in een groot aantal lidstaten.

Pag 19: In Nederland vrijwel niks met hormonen aan de hand

Ambtenaren van de Commissie zouden het rapport liever niet in zijn geheel naar buiten brengen, omdat publicatie ervan onrust zou kunnen veroorzaken bij de consument, en daarmee de toch al in moeilijkheden verkerende vleessector schade zou berokkenen. Ook zou publicatie de Europese handelsbelangen kunnen schaden, ook al omdat Brussel de invoer weigert van Amerikaanse "hormonenvlees'. Het gebruik van hormonen is in de VS toegestaan.

De Vlaamse Europarlementariër Vandemeulebroucke zal volgende week een amendement indienen bij de behandeling van de EG-begroting in het Europese Parlement om geld vrij te maken voor het opzetten van internationale controleteams. De controle is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar een gemeenschappelijke aanpak is volgens hem ook nodig als volgend jaar interne grenscontroles zijn afgeschaft. Malafide handelaars krijgen het daardoor gemakkelijker, aldus Vandemeulebroucke.

Uit 46 bemonsteringen door het Nederlandse Rijksinstituut voor vee en vlees (RVV) van uit België en Luxemburg geïmporteerde slachtrunderen en -kalveren is volgens opgave van het ministerie van landbouw in Den Haag gebleken dat in de periode van januari tot en met 20 oktober van dit jaar in 14 gevallen met kunstmatige hormonen is gewerkt. Ondanks het feit dat zowel het levende vee als het vlees voorzien was van een certificaat, wat volgens een woordvoerder van Landbouw inhoudt dat het vlees volgens de EG-normen in orde zou zijn, hield het RVV toch de steekproeven. Om de gedachten over de intensiviteit daarvan te bepalen het volgende: tussen juli 1991 en juli 1992 werden uit België en Luxemburg in Nederland ruim 100.000 kalveren en ruim 30.000 overige runderen ingevoerd en kwam er uit beide landen ruim 16,5 miljoen kilo kalfs- en rundvlees Nederland binnen.

Nationaal gezien, aldus de woordvoerder van Landbouw, is er op het gebied van kunstmatige hormonen in vlees “vrijwel niks” aan de hand, zij het dat, zoals hij zegt “dat nog niet wil betekent dat er hier helemaal niet met kunstmatige hormonen wordt gewerkt.”. In het kader van het Nationaal plan hormonen onderzocht het RVV in 1991 op de boerderijen ruim 4.000 urinemonsters, waaruit bleek dat in twee gevallen kunstmatige hormonen voorkwamen. Tussen januari en september, aldus de cijfers van Landbouw, werden er ruim 2.600 monsters genomen, waarvan er 1 positief was.

Of door het feit dat er in Nederlands vlees zo weinig kunstmatige hormonen zijn aangetroffen ons land ook niet voorkomt op de lijst van landen in het EG-rapport over de kunstmatige hormonen kon de woordvoerder vanmorgen nog niet zeggen, omdat hij op dat moment het rapport nog niet had gezien.